Ještě před zahájením vlastních oslav se uskutečnilo setkání zástupců seniorských organizací a klubů s hejtmanem Královéhradeckého kraje a s předsedou Rady seniorů ČR. Malá účast na tomto setkání byla patrně způsobena koronavirovou pandemií. V Infocentru poblíž muzea se po celý den promítaly filmy z akcí spolku Senioři Hradec Králové. Oslav dne seniorů v Hradci Králové se letos poprvé zúčastnila také skupina seniorů z Olomouckého kraje. Výprava vedená paní Milenou Hesovou zahájila návštěvu v Hradci Králové komentovanou prohlídkou Velkého náměstí. Vítr a chladné počasí však způsobily, že se celé skupina hostů brzo uchýlila do budovy Galérie moderního umění. Improvizovaným bodem programu se tak stal malý přípitek pro zahřátí a dobrou náladu. Součástí doprovodného programu byl kromě jiného i koncert v kapli Sv. Klimenta. Ten se uskutečnil nejdříve pro návštěvníky z Královéhradeckého kraje, následně pak pro hosty z Olomoucka.

Oficiální program se konal na Pivovarském náměstí a zahájila ho přesně v poledne skautská dechová kapela se zpěvačkami Bohunkou Bisovou a Mílou Štemberkovou. Tato parta hudebníků vystupuje často na promenádních koncertech v Jiráskových sadech v Hradci Králové nebo v Lázních Velichovky. Ve spolupráci se spolkem Senioři Hradec Králové a komisemi místní samosprávy zpestřují tito hudebníci v posledních letech společenský život i v některých okrajových částech Hradce Králové. Při dechovce si zatančila předsedkyně Rady seniorů Olomouckého kraje s Babičkou roku 2019, která je z Hradce Králové. Dalším bodem programu jako každoročně byla Cena sociálních služeb. Oceněni byli dobrovolníci a organizace z celého kraje, kteří se starají zejména o seniory. Následovalo vystoupení hudební skupiny Allegro z Olomouce. Za hudebního doprovodu svého manžela více jak hodinu zpívala Milena Hesová. Její písničky všech žánrů rozjasnily tváře posluchačů a jako zázrakem se zpoza mraků vyhouplo i slunce. Milena Hesová je nejen zpěvačkou, ale i předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Vystoupení skupiny Allegro je tak dobrým příkladem seniorské spolupráce Královéhradeckého a Olomouckého kraje.

Program oslav svátku seniorů zakončili mladí hudebníci. Byl to soubor STO JAZZ ORCHESTRA Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Také s touto školou královéhradečtí senioři spolupracují. Menší skupiny žáků pravidelně vystupují třeba v Klubu Mánesova spolku Senioři Hradec Králové. I tam je hudební mládež žádoucím oživením programu stejně jako na této oslavě Mezinárodního dne seniorů. Oslavě, která se uskutečnila přes počáteční nepřízeň počasí a v době koronavirové krize. Olomouc a Hradec Králové byla letos dvě města, kde koronavirus oslavy nepřekazil. V naprosté většině měst, kde se mělo slavit v pozdějších termínech, musely být oslavy zrušeny. Věřme, že v příštích letech to dopadne daleko lépe.

autor: Marcel Kraus, Hradec Králové