Amsterdam, hlavní město Nizozemska, byl založen koncem 12. století na ústí řeky Amstel do Severního moře. Původně malá rybářská vesnice se v průběhu staletí stává významným světovým námořním přístavem.

Dnes je Amsterdam světovým centrem obchodu, sídlem světových korporací a firem, městem muzeí a multikulturní společnosti. Svým historickým jádrem protkaným kanály, novými čtvrtěmi s moderní architekturou se stává vyhledávaným cílem turistů celého světa. Amsterdam se také nazývá Benátkami severu.

Ve dnech 30. července až 5. srpna 2023 se toto město stalo místem konání 17. Světové gymnaestrády, což je celosvětová nesoutěžní akce, která se koná každé čtyři roky v různých částech světa. Nizozemsko je kolébkou světových gymnaestrád, první se konala v roce 1953 v Rotterdamu. V roce 1991 pořádal Amsterdam 9. Světovou gymnaestrádu, které se již zúčastnili cvičenci z tehdejšího Československa.

Stovka lidí si přišla připomenout 55. výročí srpnové okupace v Hradci Králové. Vstup "spřátelených" armád připomněly i fotky Josefa Krejsy (na snímku).
VIDEO: Zachvátčiki fotil hradecký fotograf v srpnu 68 dírou v batohu

Gymnaestrády jsou zaměřené na gymnastiku pro všechny s myšlenkou nabídnout gymnastický pohyb všem cvičencům a cvičenkám prostřednictvím pódiových a hromadných skladeb.

Letos se zúčastnilo světové gymnaestrády 55 státu a vystoupení při Národních večerech, FIG GALA, kde byla předvedena gymnastika na nejvyšší sportovní úrovni. Pódiových skladeb a hromadných vystoupení se zúčastnilo na 19 tis. cvičenců.

Zahajovací ceremoniál započal průvodem účastníků z kongresového centra RAI Amsterdam městem na Olympijský stadion, sledovaný se zájmem místních obyvatel.

Centrum hlavního dění bylo ve zmíněném kongresovém centru, který byl místem setkávání účastníků, stravování, místem pro média a informačních stánků. Zde na osmi podiích ve 20minutových blocích vystupovaly skupiny cvičenců. Česká výprava byla zastoupena 2 skladbami. ČGF (Česká gymnastická federace) vystoupila v počtu 25 gymnastek a ČOS (Česká obec sokolská) v počtu 35 mužů a dorostenců ve skladbě Před kamerou autorů Martina Matury, Stanislava Trávníčka a Jakuba Čudlého. Obě skladby byly představeny ve třech dnech a upoutaly pozornost diváků.

Krkonošské pohádky
KVÍZ: Anče, Kuba, hajnej i Trautenberk. Znáte legendární Krkonošské pohádky?

Vystoupení hromadných skladeb se konalo na Olympijském stadionu. Zde předvedli své vystoupení Německo, Rakousko, Nizozemsko a další státy. Česká výprava zde byla zastoupena ČOS a ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny). ČOS vystoupila se skladbou Rocková symfonie autorů Jany Kosařové a Petra Sádka. Skladbu cvičilo téměř 500 žen a mužů. Skladbu ČASPV s názvem Příběhy léta autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a Jaroslava Sauera s náčiním předvedlo 314 žen a mužů. Z Královéhradeckého kraje cvičilo 36 sokolů a 23 členů ČASPV. Tyto skladby budou předvedeny na 17. Všesokolském sletu v roce 2024.

Účastníci prožili krásný týden s trvalou vzpomínkou na město Amsterdam a jeho okolí. Zakončení světové gymnaestrády proběhlo taktéž na Olympijském stadionu. Program zakončil týden plný pohybu, gymnastiky, různých akcí a setkání účastníků.

Pořadatelé předali pomyslnou štafetu Portugalsku, kde se v Lisabonu v roce 2027 uskuteční 18. Světová gymnaestráda. Zájemce o pohyb a hromadná vystoupení zveme mezi nás a pojďme společně prožít atmosféru další světové gymnaestrády.