Je to poslední ze šesti setkání s žáky a učiteli z Estonska, Finska, Maďarska Slovinska a Španělska v projektu Making Culture Alive - Digital Escape Room v rámci programu Erasmus+.

V Plotišťské ulici chodník chybí v úseku od zástavby ve Věkoších až po most  „Kameňák“. Od posledních domů ve Věkoších je to k mostu asi jeden kilometr, tedy čtvrthodinka.
Čtvrthodina strachu. Proč je bezpečnost chodců v Hradci až na posledním místě?

Celý týden tráví opět všichni v digitálním světě, seznamují se a pracují s novými technologiemi a procvičují svoji angličtinu. Kromě toho poznávají moderní estonské školství, historii a kulturu města Tartu a jeho okolí. V pátek společně navštíví hlavní město Estonska Tallinn.

Tři roky společných setkání utekly jako voda, ale zážitky a přátelství zůstávají.