Vladimíra Suchánka známe jako světově uznávaného grafika a výtvarníka, který je úzce spjat s východočeským regionem. Narodil se 12. února 1933 do rodiny v Novém Městě nad Metují, kde jeho otec byl výborným učitelem, též umělecky nadaným. Vladimír po absolvování náchodského gymnázia zamířil na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval v letech 1952 – 1954 obor výtvarné výchovy u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana. On i jeho profesoři však cítili, že má ještě vyšší umělecké ambice: podařilo se mu přestoupit na Akademii výtvarných umění, kterou absolvoval r. 1960 v ateliéru užité grafiky prof. V. Silovského. Vladimír byl velmi nadaným studentem a umělcem, již r. 1961 vystavoval v Římě a získal prvé ocenění. Po absolutoriu působil v Mariánských Lázních, ale po pěti letech se vrátil do Prahy a jeho tvorba nabrala na intenzitě. Maloval, ale učarovala mu hlavně grafika, blízké mu byly i knižní ilustrace, známková tvorba a ztvárňování exlibris, uměleckých značek majitelů hodnotných knih. Výtvarně tak obohatil díla Novalise, G. Apollinaira, F. Kafky, A. Sovy, V. Nezvala, O. Březiny a dalších spisovatelů. Poštovní známka k 1000. výročí sv. Vojtěcha se stala ceněnou známkou nejen v ČR, ale i v Německu a dalších státech. R. 1970 byl přijat za člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar, po 20 let v l. 1995 – 2015 byl dokonce jejich předsedou.

Od 70. let se zaměřil hlavně na barevné litografie, což je umělecky i technicky velmi náročné. Další úspěchy, podložené usilovnou prací, na sebe nenechaly dlouho čekat. Uspořádal více jak 150 samostatných výstav v ČR i v zahraničí, např. na Slovensku, v Polsku, Holandsku, Belgii, Německu, Švédsku, Dánsku, ale i v Japonsku a USA. Zúčastnil se i 300 kolektivních výstav v tuzemsku a ve světě, např. v Paříži, Buenos Aires, Tokiu, Heidelberku, Norimberku, Berlíně, Torontu, v Pekingu atd. Od r. 1984 pedagogicky působil v mezinárodním grafickém centru v Bruselu a r. 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku. Jeho díla vlastní mnohé tuzemské i zahraniční galerie, např. Galerie Albertina ve Vídni, Rockford Art Muzeum v USA. Prezident V. Klaus mu udělil r. 2006 medaili Za zásluhy v oblasti umění, představitelé rodného Nového Města nad Metují jej prohlásili čestným občanem města. R. 2013 při příležitosti Mistrových 80. narozenin mu uspořádala Správa Pražského hradu a Kabinet české grafiky velkou retrospektivní výstavu v Císařské konírně, kterou mnozí s nás shlédli. Vladimír nás osobně provázel i s výkladem.

I přes velká ocenění zůstal velmi skromným umělcem, často zajížděl do Nového Města nad Metují, tam měl svou 1. výstavu r. 1957 a nedávno v zámku i jubilejní 150. výstavu. Potkávali jsme jej i na vernisážích v Náchodě, Hradci Králové, Chrudimi a jinde. Těšil nás i svou hrou na klarinet v Grafičance, orchestru grafiků. Mistr Vladimír Suchánek zemřel 25. 1. v nedožitých 88 letech. Budeme se však i nadále těšit z jeho umění a moudrosti, viz např. www. fineart.cz. Česká televize/Art odvysílá 1. února vzpomínkový pořad, který s umělcem natočil prof. F. Dvořák. Mistrovo ztvárnění ulit, spirál, žen a dalších námětů nás bude těšit trvale.

Čestmír Brandejs