Pro letošní oslavy je vybrána oblast přírodní pedagogiky věnující se přínosu umění pro vývoj předškolních dětí. Cílem je také ukázat, že les není jen divočina – natura, ale i tvoření – kultura.

V roce 2016 vznikla iniciativa za Mezinárodní den lesních školek registrací v UNESCO. Datum bylo stanoveno na 3. května, kdy byla založena první německá lesní školka (Flensburg). Od té doby se již popáté napříč kontinenty slaví v zemích, ve kterých jsou lesní mateřské školy součástí vzdělávání dětí.

„České lesní školky si pro rok 2022 zvolily téma ‚LesUmění‘, aby ukázaly, kde všude se skrývá umění při každodenním pobytu v lese,” říká předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová. Lesní školky slaví mezinárodní den po celém světě, ať už v Japonsku, Španělsku, Finsku, nebo třeba v sousedním Rakousku a Německu. V České republice oslavy probíhají v duchu LESumění v rámci tématu V lese jako v pohádce. Lesní školky tak pořádají tvořivé dílničky či divadelní představení, kam se může přijít podívat i veřejnost a představují tak, jak lze v přírodě tvořit umění, podporovat děti v jejich kreativitě a zároveň u nich rozvíjet zručnost a různé dovednosti.

Oslavy se konaly také v lesní školce Lesokruh, kde průvodci společně s dětmi připravili vlastní uměleckou galerii. Připravena byla také tvořivá dílnička, kde si mohli návštěvníci vyrobit něco na památku a v zázemí lesní školky prožít příjemné odpoledne.

Denisa Dvořáková