Dlouhá léta jsme tuto atmosféru brali jako samozřejmost a nikdo si nepřipouštěl, že může být během malého okamžiku vše úplně jinak. Svátky jara byly povětšinou svátky hojnosti, spokojenosti, bujarého veselí, setkávání přátel a otevřených projevů citů ke svým blízkým. Hezky se vzpomíná, ale dnešní realita je trošičku jiná. Vždy jsme se o Velikonocích těšili na návštěvy a s otevřenou náručí vítali své blízké, přátelé i koledníky, kteří se mnohdy nevědomky připotáceli k našim dveřím. Je pravdou, že někdy přišel návštěvník, který nám moc velkou radost neudělal, ale nikterak nám nezničil pocit těšení. V takových situacích jsme se těšili na chvíli, kdy odejde. V letošním roce k nám všem dorazila velice nepříjemná návštěva. Nikdo ji nezve dál, ale dokáže se bezohledně vecpat do našich domovů a ohrožovat naše bytí. Přes čtyři měsíce trýzní psychiku lidí a v posledním období začíná vedle své chřipkové specializace šířit i epidemii strachu, podezřívavosti a obav z budoucnosti. Všichni se snažíme sama sebe přesvědčit, že lékaři, hygienici, záchranáři a obětaví dobrovolníci šíření nebezpečného viru zastaví a příští Velikonoce se vrátí do starých, ale příjemných životních kolejí. Letošní Velikonoce však určitě zůstanou v našich myslích jako vzpomínka na nepříjemné zpestření „všedního života“. Co tedy k letošnímu svátku jara popřát? Optimistické a povzbuzující myšlenky se mi letos nějak vyhýbají. Mé mozkové závity se snaží najít slova, kterými bych povzbudil nejen Vás, ale i sám sebe. Snad Vás trošičku vzpruží informace, že díky omezení provozu dopravních prostředků se v ovzduší snížilo procento smogu.

Pokud má však člověk touhu žít, dokáže překonat i situace, na které se dříve bál jenom pomyslet. Snad právě letošní přání pevného zdraví není jenom společenská fráze, ale každý z nás cítí, že vnitřně pochopil význam, poslání a pravý smysl tohoto slova. Tak se všichni snažte prožít letošní svátky jara v pevném zdraví, ve vzájemné lásce, úctě a s obrovskou fůrou víry, že krizi překonáme a velikost lidského ducha pokoří moderní virus stejně úspěšně, jako při předcházejících epidemiích. Bude to něco stát, ale snad nás to posílí, ne fyzicky, ale morálně určitě.

Ztráty a nálezy dnešní doby.
Ztráty a nálezy dnešní doby

Richard Šafařík