„Pojďte pomoct nám i České lékárenské komoře v boji proti vzrůstající rezistenci, ať nám ta antibiotika fungují co nejdéle,“ uvádí Spolek českých studentů farmacie a Česká lékárnická komora.