Josef Volf ve svých vzpomínkách reflektoval především své vlastní zážitky z prusko-rakouské války, kterou prožil na královéhradeckém bojišti jako malý chlapec. Ty však zasadil do širšího rámce líčení celého válečného konfliktu z roku 1866 a doplnil o stručného průvodce po královéhradeckém bojišti. Vzhledem k tomu, že původní vydání proslulých a hojně citovaných Volfových vzpomínek je již prakticky nedostupné, rozhodl se Komitét 1866 pro jejich reedici.

Kniha „Vzpomínky na válku roku 1866'.Kniha „Vzpomínky na válku roku 1866'.Zdroj: archiv M. SuchéhoNejedná se o prostý reprint druhého doplněného vydání z roku 1934, ale o edici opatřenou značným množstvím vysvětlivek a poznámek, které čtenáři umožní lepší pochopení textu a upozorní ho i na dílčí Volfovy nepřesnosti, dále předmluvou s Volfovým životopisným medailonkem a odborným úvodem zařazujícím tyto paměti do dobového a historiografického kontextu. Výsledných více jak 100 stran je doplněno četnými obrazovými přílohami.

Na zájem Josefa Volfa o válku 1866 navazuje i jeho pravnučka Blanka Karešová (roz. Volfová), která je starostkou Máslojed a současně členkou předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

„Vydat knižní vzpomínky vedly mého pradědečka jednak vlastní zkušenosti s bitvou u Hradce Králové z roku 1866 a jejími následky, ale také ztráta dvou svých synů v 1. světové válce. Jejich hroby leží mimo území ČR, a proto vedle připomínání hrůz války považoval za důležitou i péči o hroby příslušníků mnoha národů na královéhradeckém bojišti daleko od jejich rodišť a rodin.“

Slavnostní představení a křest této publikace se uskuteční v rámci vzpomínkových akcí k 156. výročí bitvy u Hradce Králové 2. července 2022 od 12:30 hod. u Muzea války 1866 na Chlumu po krátkém předchozím kulturním programu. Publikaci bude možné následně zakoupit ve stánku Komitétu 1866, po tomto datu i na e-shopu Komitétu 1866. 

Miroslav Suchý, předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866