Zámek stavěli umělci své doby
S Chlumcem je hojně propojen rod Kinských. Ke stavbě zámku přizval hrabě František Ferdinand Kinský vynikající umělce své doby: italského architekta Giovanni Santiniho Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavělo se v letech 1721 až 1723. Na počest návštěvy císaře Karla VI. byl zámek pojmenován Karlova Koruna. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality.

Šípková Růženka
Divadlo Drak připravilo na jarní prázdniny zajímavý on-line program

Nedostatek prostorů v zámku vedl k výstavbě hospodářských budov v jeho okolí – Tereziánský trakt a Lichtensteinský trakt. Na počátku 19. století vystavěl stavitel Koch empírovou oranžerii. Chlumec a Kinští jsou pevně spjati se slavnou tradicí parforsních honů a chovem koní. Lov zvěře patřil k nejoblíbenějším radovánkám šlechty. Po roce 1948 byl zámek v držení československého státu. A byla zde vybudována expozice Baroko v Čechách, kterou zaštiťovala Národní galerie. V roce 1992 dochází k restituci a majetek se navrací do rukou původních majitelů – rodině Kinských. Expozice Národní galerie byla nahrazena novou, interiérovou zámeckou expozicí, která se týká dějin rodu Kinských.

Ivo Jež, Chlumec nad Cidlinou