Tato zahajovací akce proběhla i v naší Sokolské župě Orlické, kdy z 34 sokolských tělocvičných jednot župního regionu čtyřmi štafetovými proudy byla doručena sletová poselství do centra naší župy v Hradci Králové. Některé štafety byly běžecké, jiné cyklistické, netradičně doručili své poselství sokolové a sokolky vodáckého oddílu z Předměřic nad Labem, a to po řece Labi až na hradecké Eliščino nábřeží.

Po slavnostním přivítání štafet a převzetí sletových poselství následoval na atletickém stadionu župní štafetový běh o putovní pohár župy. Následně pak 1. října dorazila župní štafeta do Tyršova domu v Praze a zde slavnostně předala sletová poselství za Sokolskou župu Orlickou. Tímto aktem byl zahájen takzvaný sletový rok s přípravou a nácvikem na XVII. všesokolský slet 2024.

Pro tuto sokolskou slavnost je připraveno dvanáct sletových skladeb, a to pro všechny věkové kategorie, od skladby pro rodiče s dětmi až po nestarší seniorskou kategorii. Je naším velkým přáním nacvičit dané skladby zodpovědně, svědomitě, s opravdovou pohybovou chutí a nadšením.

Hromadná cvičení a vystoupení jsou vždy rozvíjením pohybové paměti i dobré orientace v prostoru v souladu s hudbou. Každý sokolský slet pak přináší nezapomenutelné zážitky a vzpomínky na celý život.

Zveme proto všechny zájemce všech věkových kategorií, kteří mají zájem zúčastnit se příprav, cvičení a vystoupení na XVII. všesokolském sletu. Zážitek ze společného cvičení a vystoupení je neopakovatelný, celoživotní a stojí zato.

Proto přijďte cvičit s námi! Cvičíme pravidelně dle rozvrhu v tělocvičně TJ Sokol - Pražské Předměstí, Chelčického ul. (dříve Dynamo, mezi OD Tesco a bývalým Meinlem).

Mgr. Jaroslav Novák
Sokolská župa Orlická, Hradec Králové