Na zahradě si můžete zdarma prohlédnout sbírkový skleník, střešní zahradu, venkovní expozice – poznávací botanický systém léčivých rostlin, fytoterapeutický systém, systém toxických a potenciálně toxických rostlin, rozárium, sbírku pivoněk, francouzskou zahradu a Naučnou stezku farmacie.

Otevřeno duben až říjen, od pondělí do pátku 7 až 16 hodin, soboty, neděle a svátky je zahrada k dispozici od 8 do 12 hodin. Příjemné místo najdete v Botanické ulici, sousedí s budovami Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Zahrada léčivých rostlin je letos opět zapojena do společného projektu „Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem“. Tato akce je během letní sezóny zaměřená na rodiče s dětmi a trvá od 30. června do 30. září. Více informací na www.gustik.cz.

Magistrát města Hradec Králové