Pravidelně nakrátko sečené trávníky o krásu kvetoucích rostlin zpravidla přicházejí a s ní se ztrácí i životní prostor na ně navázaných druhů hmyzu. Prodloužením období sečení vymezených ploch umožníme rostlinám dokvést a vysemenit se a současně tím podpoříme rozvoj druhové rozmanitosti hmyzu. 
Touto činností jen doplňujeme naše úsilí o založení květnaté motýlí louky, kde s napětím čekáme, které druhy rostlin se z podzimního výsevu uchytily.

Přidejte se k nám! Stačí málo, např.:- prodloužit interval sekání vašeho trávníku a nesekat příliš nakrátko a v suchém období- ponechat část trávníku nesečený (tj. sekat 2x do roka) nebo sečené a nesečené plochy dle možností střídat tzv. mozaikovité sečení- místa s kvetoucím rostlinami obsekat a nechat dokvést. Přivítáme, pokud s námi budete své změny či úspěchy sdílet a to na Facebooku nebo Instagramu: @projectpratum, případně zasláním fotky či videa na náš email: projectpratum@gmail.com.

Děkujeme vedení školy i vám za podporu v našem projektu!

ZŠ Štefcova Hradec Králové