Na začátku letošního roku si připomínáme životní jubilea bratří Čapkových, dvou vynikajících osobností české kultury. V lednu to bylo 130. výročí narození Karla Čapka a v dubnu vzpomeneme 75 let od tragické smrti jeho staršího bratra Josefa Čapka. Žáci 1. i 2. stupně Základní školy v Předměřicích nad Labem měli možnost seznámit se s životem obou bratří a s jejich nejznámějšími díly při návštěvě předměřické knihovny. Vyprávění o životě sourozenců Čapkových je zavedlo především do míst v našem Královéhradeckém kraji. Do Malých Svatoňovic, kde se narodil Karel a kde jejich otec působil jako báňský a lázeňský lékař. Dále do Hronova, kde se narodili Josef, ale také Helena, sestra Josefa a Karla, a kam všichni tři jezdili k milované babičce. V hronovském mlýně trávili krásné chvíle, když jim babička vyprávěla pohádky, vymýšlela různé jazykolamy, říkadla, rýmovačky, šprýmy, přesmyčky a rozvíjela tak jejich slovní zásobu a fantazii. Hronovský mlýn a pobyty u prarodičů inspirovaly v pozdějších letech všechny tři sourozence k literární tvorbě. Dalším místem v našem kraji spjatým s pobytem Čapkových je město Úpice, kam se rodina přestěhovala z Malých Svatoňovic a kde všechny tři děti navštěvovaly školu. Poslední zastavení při putování za sourozenci Čapkovými bylo v Hradci Králové. Zde začal Karel jako jedenáctiletý studovat na gymnáziu. Na budově Hotelu U Královny Elišky na Malém náměstí visí pamětní deska, která připomíná, že v době studií tady Karel bydlel i se svou hronovskou babičkou.

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli zápis nanečisto.
Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli zápis nanečisto

Rok 2020 je spjat ještě s jedním kulatým výročím, a to 100. výročím vzniku divadlení hry R.U.R. Autorem hry je Karel Čapek, ale slovo robot, které zde bylo poprvé užito, navrhl na Karlovu výzvu Josef Čapek. České slovo robot se dnes používá po celém světě. V Hradci Králové pak 2. ledna 1921 uvedl Karel Čapek premiéru hry v Klicperově divadle.

Svého vlastního robota si žáci mohli vytvořit ve své fantazii a pak ho nakreslit či jinak výtvarně zrealizovat. Do kreslení a vyrábění se s nadšením zapojili žáci 1. i 2. stupně a děti ve školní družině. Během krátké doby se v knihovně sešlo 145 kreslených a malovaných robotů nejrůznějších tvarů a podob a také několik nápaditých prostorových modelů vyrobených z různého materiálu. Vybrat toho nejlepšího ze všech vystavených robotů bylo téměř nemožné. Sladkou odměnu dostali úplně všichni, kteří se do této knihovnické akce zapojili.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přednášel ve škole.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přednášel ve škole

Jana Kopřivová