Školní jídelna se v odpoledních hodinách zcela zaplnila rodiči a dalšími hosty, pro něž připravili žáci všech tříd a děti ze školní družiny hodinu a půl trvající program. Organizace besídky, moderování a zajištění technického zázemí se skvěle ujali žáci devátého ročníku.

A čím žáci přítomné hosty potěšili? Bohatým programem plným hudby, zpěvu a radosti z tance a pohybu. Vánoční verše, známé české koledy, zimní a vánoční písně zdramatizovali a zazpívali prvňáčci, ale také žáci třetích tříd, čtvrté B a osmých tříd. Několik písní a koled zahráli žáci na flétny. Taneční vystoupení si připravili žáci druhé, čtvrté A a páté A třídy. K vánočním svátkům neodmyslitelně patří pohádky. Veselou pohádku o tom, proč mají andělé křídla a čerti rohy, zahráli žáci páté B. Žáci třetí A pobavili přítomné dramatizací pověsti o Krokovi a jeho dcerách. Z dávné minulosti se pak všichni přítomní přenesli do vesmíru, aby se dozvěděli, jaká souhvězdí je možné najít na štědrovečerní obloze. Sestavovali je žáci sedmé třídy svými obličeji na pozadí modré plátěné oblohy. Poselství, abychom si sváteční atmosféru doprovázející vánoční svátky udrželi v duši po celý rok, vyjádřili žáci šesté A příběhem ztvárněným stínohrou. Tanec se světly jako symbolem života předvedli žáci šesté B třídy. Závěr programu patřil deváťákům s aktuální vánoční písní.

Velmi potěšující bylo nadšení, se kterým žáci k přípravě programu vánoční besídky přistupovali, a to od nejmenších po nejstarší. Z jejich vystoupení bylo znát, jak silně si vánoční atmosféru užívali. Odměnou jim byl velký potlesk a chvála ze strany diváků.

Zpestřením programu byla také ukázka výrobků keramického kroužku.

Jana Kopřivová