Když jsme při hodině prvouky probírali téma Domov, bavili jsme se o rodině, domácích mazlíčcích, dětských domovech, útulcích či domovech pro seniory, o lásce a soucitu. Uvědomili jsme si, jak je tento cit důležitý a nezbytný k tomu, abychom se cítili spokojeně a šťastně. Jaké velké štěstí máme, že žijeme v milující rodině.

Tou dobou jsme se dozvěděli o soutěži Srdce s láskou darované a rozhodli jsme se do ní přihlásit a vypěstovat láskovník. Ponořte se tedy s námi do světa kouzel, dětské kreativity a bezbřehé fantazie. Stačilo semínko lásky zasadit, dobře se o něj starat a trpělivě čekat, až vyroste, vykvete a začne plodit. Díky naší péči a lásce vyrostl keřík velice rychle, vykvetl a obalil se spoustou srdíček. Keřík jsme očesali a z 24 srdcí vytvořili jedno veliké. Láskovník si může doma vypěstovat úplně každý. A protože nejsme sobečtí, mysleli jsme a stále myslíme na Austrálii, kterou sužovaly veliké požáry, a kde zemřela spousta živočichů a rostlin. Území bez života je větší než naše krásná země. Pro malé třeťáčky je to naprosto nepředstavitelná věc. Rozhodli jsme se tedy, že všechna naše srdce spojená v jedno pošleme do Austrálie, nadaci Victoria, kterou zaštiťuje zoologická zahrada v Melbourne, kde se starají o zachráněná popálená a vyděšená zvířata z oblastí postižených požárem. Srdce společně s dopisem a fotografií celé třídy jsme tedy odeslali. O jedenáct dnů později nám přišel překrásný email z Austrálie i s fotografií našeho srdce. Všichni jsme byli velice dojatí. Rádi bychom ukončili náš projekt sbírkou, která by mohla přispět na léky či potravu pro bezbranná zvířátka. Pomáhejme tedy druhým, třeba právě srdcem darovaným z lásky.

Spolek lidové tvorby kouzlil na Šrámkově statku.
Spolek lidové tvorby kouzlil na Šrámkově statku

Jitka Samková