V novém prohlídkovém okruhu se návštěvníkům otevírá 21 místností v druhém patře, z toho 18 premiérově.

"V druhém patře se prostory restaurovaly, obnovovala se výmalba, stropy, podlahy, kamna a tak dále. Prostory se musely přizpůsobit návštěvnickému provozu. Jsou tam zejména hostinské pokoje sester panujícího knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Vše je vztaženo k roku 1910, kdy sem tyto sestry se svými rodinami zajížděly na velké hony, lovy do zdejší obory, která navazuje na zámecký park. Dále pak v dlouhém křídle zámku se nalézají pokoje synovců panujícího knížete, protože on sám neměl děti a musel adoptovat syny svého bratra, kterým potom odkázal svůj majetek," vysvětluje Tomáš Kořínek, kastelán zámku.