Cílem energetického plánu je hledat cesty ke stabilním a cenově přijatelným energiím a zároveň posílit aktuální velmi nízkou energetickou soběstačnost území Mžan ve výrobě elektřiny. Vstup je volný a bez registrace předem. Ať přijít plánujete, či nikoli, tak prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na www.ecoinstitut.cz. Na besedu plynule navazuje projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu (NPO- Next Generation EU), který má za cíl posílit odolnost místních domácností a firem na růst cen energií prostřednictvím bezplatného poradenství.

Jedná se o osvětu v oblasti zateplování staveb, pomoc se specifikací zadání pro dodavatele např. oken a dveří, pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla, dotačního titulu či výpomoc bytovým domům se zapojením do komunitní energetiky. Každý může využít dvou resp. až čtyř hodin bezplatného poradenství.