Něco se dochovala za Lékařskou fakultou (Šimkova ul.), jako pozůstatek ostře lomené hradby trojúhelníkového půdorysu. V Jiráskových sadech pak 7,5 m dlouhá a 2 m vysoká výpadová branka a střílnová kasemata. Dílčí část hradby tvoří 2 m silný a 3,5 m vysoký cihelný masiv s nárožím a římsou z kamenných kvádrů. Jinak se dochovaly další vojenské stavby, jako Gayerova kasárna, Jezdecká kasárna, kasárna pro pěchotu, sídlo ženijního velitelství aj.

Vzpomínám na šance za Lékařkou fakultou, kam jsme jako děti chodily v zimě sáňkovat, směrem k Piletickému potoku.

Oldřich Suchoradský