Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové zaujímá pevné místo ve zdravotnickém vzdělávání v Královéhradeckém kraji. V letošním roce oslavila již 70 let. Navenek se žádné změny neodehrávají – pořád tu v Hradci Králové v Komenského ulici stojí majestátní novorenesanční budova z roku 1874. Za jejími zdmi to ale kypí životem, funguje organismus velké instituce. Škola se pyšní oceněním Nejlepší zdravotnická škola roku 2016. „Získali jsme jej hned v prvním ročníku soutěže o nejlepší zdravotnickou školu roku, soutěže, která se stala součástí prestižní akce Sestra roku,“ říkají s radostí zaměstnanci školy.

Vzdělávací nabídka zdravotnické školy je velmi rozmanitá, škola nabízí několik oborů: laboratorní asistent, zdravotnické lyceum, praktická sestra, asistent zubního technika (čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou), dále diplomovaný zdravotní laborant, dipl. farmaceutický asistent, dipl. zubní technik, dipl. všeobecná sestra, dipl. dětská sestra (tříleté denní studium zakončené absolutoriem). Diplomovanou všeobecnou sestru lze studovat i v kombinované formě.

Domov mládeže se nachází v Komenského ulici a v Hradecké ulici. „U nás se stále něco děje, organizuje a vymýšlí. A navíc, úzké propojení se školou a učiteli zajišťuje komplexní péči o každého ubytovaného studenta. Důraz klademe na bezpečí žáků, proto se v posledním desetiletí instalovaly na obou budovách bezpečnostní vstupní systémy. Modernizaci pociťujeme i v zavedení wi-fi připojení, které je pro ubytované zdarma,“ uvádějí vychovatelky z domova mládeže.

Zdravotnická škola spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a charitou. V prvních ročnících se studenti seznamují na adaptačním kurzu. Pro žáky prvních ročníků se každoročně pořádá i zimní pobyt na horách a v druhém ročníku učitelé připravují sportovně turistický kurz. Na konci školního roku se koná slavnostní ocenění studentů. Ekologické kurzy jsou určeny pro žáky třetích ročníků, druháci si mohou zkusit minimaturity. Studenti střední školy si připomínají 17. listopad v rámci Studentského dne. Součástí akce je slavnostní zahájení v aule školy, sportovní soutěže, literární a výtvarné dílny a také vyhodnocení nejlepších kostýmů na téma, které volí sami žáci. Škola je zapojena i do různých projektů (Bioškoly, Multimediální první pomoc pro pedagogy, Virtuální nemocnice, Virtuální zdravotní pojišťovna, Předlékařská první pomoc do škol a další).

Jak to na zdravotnické škole „chodí“ můžete zjistit při Dnech otevřených dveří, letos ve čtvrtek 21. listopadu a v příštím roce ve středu 22. ledna. Zaměstnanci školy se už na Vás těší.