Pan Marks, otec naší spolužačky, ale hlavně profesionální lovec, cestovatel a spisovatel, s žáky sdílel své dlouholeté zkušenosti a zážitky z Afriky. Vyvrátil předsudky o svém povolání, dokázal jeho důležitost a opravil omyly mnohých z nás v náhledu na tamější život zvířat i domorodců. Tuto jedinečnou příležitost nešlo promarnit, takže celá učebna byla zaplněná dychtivými posluchači, kteří v závěrečné diskusi přetáhli i vymezený čas. Moc děkujeme.

Profesionální lovec žákům nastínil život v africké džungli.Zdroj: Jan Havelka

Organizace seniorů vzpomínala na minulost.
Organizace seniorů vzpomínala na minulost

Jan Havelka