Pískovcový kamenný kříž stojí v Lukavci u Hořic od roku 1844. Kříž na kamenném podstavci s reliéfem Panny Marie, jehož ústředním motivem je ukřižovaný Ježíš, reprezentuje typickou architekturu této oblasti. Po delší době bez řádné údržby se nacházel v havarijním stavu. Byl natolik narušen, že bez okamžitého odborného zásahu hrozil jeho zánik. Nutnost opravy byla zřejmá, proto se v roce 2018 zastupitelstvo shodlo na potřebě jeho renovace. Při restaurování kříže byl nejprve očištěn celý objekt včetně kovového plůtku. Proběhlo šetrné odstranění nevhodně doplněných cementových tmelů na památce a nahrazení kovových kramlí a čepů nerezovou ocelí. Opraveny a barevně zvýrazněny byly také nápisy, některá písmena byla vyzlacena plátkovým zlatem. Očištěný plot dostal nový nátěr kovářskou barvou. Těsné okolí je osázeno okrasnými květinami.

Ukrajinské rodinné centrum v Hradci Králové.
OBRAZEM: V Hradci Králové vzniklo Ukrajinské rodinné centrum

Pískovcový kříž je v obci jediným svatostánkem, památkou místního významu a dokladem uměleckořemeslného mistrovství předků. Kříž po opravě slavnostně vysvětil dne 12. září 2020 duchovní správce římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz. Zrekonstruovaný kříž je jednou ze 106 proměn přihlášených do 13. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. Zároveň soutěží o titul nejlepší proměny daného ročníku. Podpořte jej i vy svým hlasem na www.cestamipromen.cz/hlasovani.

Tereza Zatřepálková