V krásném představení návštěvníci prožili dopoledne při dobré kávičce a poslechu moravských písniček. Poslech s posezením byl zážitek, na který se nedá zapomenout. Při hledání více podrobností o tomto sboru jsem stránkách města Olomouce objevil následující článek:

Na olomouckou radnici zavítali členové jedenáctičlenného seniorského sboru při příležitosti 15. výročí trvání a v souvislosti s významným úspěchem. Olomoučtí seniorští zpěváci získali titul „Platinový skřivan“, ocenění v soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Jaroslavy Slepicové zaznamenal v průběhu svého patnáctiletého působení mimořádné úspěchy. V konkurenci domovů seniorů z celé republiky získal opakovaně první cenu v pěvecké soutěži, která byla součástí celoročního soutěžního projektu „Senioři mezi námi“. Za opakované vítězství v letech 2005, 2006 a 2007 získali titul Platinového skřivana.

V současnosti se slibně rozvíjí spolupráce mezi spolkem Senioři Hradec Králové a obdobným spolkem v Olomouci. Zkusil jsme zapátrat, jak se souboru daří v dnešní době opatření proti coronaviru. Odpověděl pan Jiří Klemsa, člen Klubu pro Seniory Olomouc-Lazce, se kterým má náš hradecký spolek Senioři Hradec Králové několikaletou spolupráci. Na dotaz našeho předsedy Marcela Krause nám napsal:

„Pátral jsem po organizaci, při níž byl tento dnes už neexistující sbor veden. Ozvala se mi zakládající členka seniorského pěveckého sboru Zpěvanky sbormistryně Jaroslava Slepicová. V době coronavirové většina členů souboru onemocněla anebo zemřela. Ke zpěvu se tak setkávaly s jejich vedoucí pouze 3 členky. Současná opatření neumožňují zpívat ani jen tak pro sebe a pro radost. Pokud se podaří obnovit podobný sbor, nebo založit nový, budu vás o tom neprodleně informovat.“

Je škoda, že již Zpěvanky neexistují. V nás Hradečácích však vzpomínky na jejich vystoupení stále trvávají. Věříme, že současná spolupráce seniorů obou měst přivede někdy v budoucnu do Hradce Králové podobný soubor, jako byl ten původní, který nám přivezl z Moravy svoje písně a životní pohodu.

Olda Suchoradský, Hradec Králové