„Vzpomínám si na královéhradecké zpívání u stromečku, kterého jsem se vloni účastnil. Byl jsem na návštěvě u babičky, večer jsme napekli linecké a šli připravovat. Přišel dětský pěvecký klub Červánek a také se zapojila spousta dětí. Zpívalo se, jedlo, povídalo a všichni si užívali krásné předvánoční atmosféry. Večer jsme si všichni popřáli krásné svátky a rozešli se domů.“

Toto mi poslal z Prahy pro Hradecký deník můj vnuk Matyáš, žák 5. třídy. Pro vysvětlení bych chtěla dodat, že v loňském roce jsme se o první adventní neděli sešli u vánočního stromku na konečné MHD Pod Strání. Ve spolupráci s Komisí místní samosprávy Moravské Předměstí – východ jsme připravili pro „sousedy“ i malé pohoštění – horký čaj, vánoční hvězdičky a perníčky. Děti se radovaly z čokoládových figurek a rolniček. Pásmo vánočních písní a koled přišel zazpívat Dětský folklorní soubor Červánek. Sešlo se snad sto dětí i dospělých a všichni se ke zpěvu přidali. Byl to hezký adventní večer a první pokus zpestřit takto život na sídlišti.

Letos budeme nejspíš o adventní setkávání se zpěvem koled ochuzeni, takže nezbývá, než vzpomínat a několika fotografiemi si tento hezký zvyk připomenout.

Alena Trojanová