Škola se na dva dny přesunula do protipólných dob – první den se ocitla v komunismu, druhý den v demokracii. Žáci si vylosovali roli, kterou oba dny představovali. Co všechno prožili? Ráno 14. listopadu přišli žáci do školy a nešlo si nevšimnout výrazné výzdoby. Hned u vchodu je vítal velký rudý nápis „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. Těm, kteří si vylosovali postavu disidenta, bylo hned jasné, že se dnes nebudou mít moc dobře. Ranní rozhlas spustil „kupředu levá“. Členové KSČ odešli na občerstvení, ostatní vyčkávali. Následoval program v tělocvičně, kde byli všichni svědky spartakiády a kde odvolili KSČ v socialistických volbách. Následoval prvomájový průvod, kdy se aktivně mávalo mávátky a několikrát se prošla škola. Členům KSČ se rozdávali podpultové banány a žákům, kteří do strany nevstoupili, prohlédli příslušníci STB aktovky, zda nenajdou něco protistátního – našli zakázaný text.

Po revoluci, 18. listopadu, nastal den demokracie. Výzdoba školy se změnila, tentokrát hlavní nápis hlásal: „Ať žije Havel!“ Na všech chodbách byly k vidění symboly Občanského fóra a trikolora. Disidentům bylo poděkováno v jídelně slavnostním obědem, komunisté se museli omluvit. Žáci slyšeli z rozhlasu píseň Marty Kubišové „Modlitba pro Martu“, v tělocvičně zacinkali klíči, poslechly si celou československou hymnu a projev Václava Havla. Proběhly demokratické volby, tentokrát žáci vybírali z několika fiktivních politických stran. Výsledky voleb zazněly v rozhlase.

Hlavní myšlenkou těchto dvou dní bylo, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi dobou v socialismu a dobou v demokracii. Aby si vážili svobody, kterou mají. Role žáků po oba dva dny: 1. Generální tajemník ÚV KSČ, 2. Aktivní člen KSČ, 3. Dělník, 4. Občan bez vstupu do KSČ, 5. Disident.

Vědecký seminář na Boženě přinesl lasery, šifry i výlety
Vědecký seminář na Boženě přinesl lasery, šifry i výlety

Tereza Čermáková