Původně zamýšlená vodní nádrž v Mělčanech, která by ochránila město před velkou vodou z řeky Dědiny, zřejmě nevznikne.

Zaznělo to včera na Dnu s Deníkem na zdejším Masarykově náměstí. Povodí Labe totiž muselo ustoupit od tohoto záměru a soustředí se na druhou variantu, tedy výstavbu suchého poldru. Uvedl to Václav Jirásek z Povodí Labe, který se Dne s Deníkem nemohl zúčastnit, ale své odpovědi na otázky Hradeckého deníku zaslal písemně. Jeho informace tak na třebechovickém náměstí zazněly zprostředkovaně. Povodí Labe považovalo za vhodnější výstavbu vodní nádrže, ale jeho žádosti příslušné orgány nevyhověly. Stejně dopadlo i odvolání. „Znamená to, že v tuto chvíli připravujeme variantu poldru. Doufáme, že se nám podaří stavbu připravit tak, aby mohla být zahájena v roce 2010 a dokončena v roce 2012,“ sdělil Václav Jirásek.

Třebechovice držely palce nádrži, ale i poldr je pro ně lepší než nic. „Prosazujeme řešení, které maximálně možným způsobem ochrání centrum města před velkou vodou. Jak nám vysvětlili odborníci, tím je nádrž se stálou hladinou. Suchý poldr je méně výhodný. Mimo jiné i proto, že je to pasivní zařízení. Nemá možnost regulace na odtoku a pružné reakce na danou situaci,“ řekl starosta Třebechovic Jiří Němec.

Podle Martina Hanouska z Českého svazu ochránců přírody je poldr naopak lepší než nádrž, ale ideální není. Na jednání s Povodím Labe proto chtějí přijít s další variantou, která neobsahuje nádrž ani poldr. „Počítá s přírodě blízkými opatřeními v ploše povodí mezi Dobruškou a Ledcemi. Měla by se tam provést revitalizace toku Litá spojená s revitalizací Dědiny, vysázení luhu, vytvoření tůní. Prostě zpřírodnění prostoru, který by při průchodu povodně zadržoval vodu,“ uvedl Hanousek. S tímto návrhem třebechovický starosta nesouhlasil.

Na Den s Deníkem v Třebechovicích se přišlo podívat asi dvě stě lidí. Kromě získání informací o protipovodňových opatřeních se pobavili, zasoutěžili si a odnesli si domů dárky. Lákala i hra o vůz Hyundai Santa Fe.


. . .