Co je příčinou špatného stavu domů a ramp?
Domy jsou zprivatizované a jejich stav není špatný. Jiná věc jsou rampy, které patří městu. Důvodem jejich chátrání je především nekvalitní technologické provedení. Kovové prvky rezaví a vyžadují nepřetržitou údržbu. Kromě stavebních zásahů hledáme způsob, jak oživit veřejná prostranství, aby se tu lidé cítili dobře.

Na přípravě projektu přestavby pracují hned tři týmy architektů…
Zatímco jedna firma navrhuje zastavět střední část ulice parkovacími a obytnými domy, jiný projekt upřednostňuje zeleň. Třetí uchazeč pro změnu věnuje velkou pozornost barevné úpravě fasád panelových domů. Problém s rampami řeší všichni radikálně. Uvažují o srovnání terénu tak, aby obchody na rampách byly přístupné přímo z ulice. V prostoru pod rampami navrhují vybudování podzemního parkoviště.

Kolik peněz je radnice ochotná investovat?
Výše se musí odvíjet od kvality řešení. Už dnes je ale jisté, že náklady se budou pohybovat ve stovkách milionů. Je to však investice, která se nám může bohatě vrátit například ve snížení peněz vynakládaných na opravy.

Jaké další problémy má Benešova třída?
Jedním z nich je kriminalita. Jde o vandalismus, vykrádání aut, ale objevuje se i násilí. Nahrává tomu architektonické uspořádání třídy, tmavá zákoutí pod rampami, ale také nevšímavost lidí.


Proč se tu nedaří drobným podnikatelům?

Město pro rozvoj podnikání vytvořilo příznivé podmínky. Obchodníkům jsme opakovaně snížili nájemné, nyní je v městských prostorách nejnižší. Ostatní už je otázkou trhu.