"Díky respektování přirozeného způsobu života a minimálnímu zasahování chovatelů do jejich života se zoo v Ostravě řadí k úspěšným chovatelům nejen kočkodanů, ale i jiných druhů primátů. A své geny předávají i jejich potomci v dalších evropských zoo," vysvětluje mluvčí zoo v Ostarvě Šárka Nováková.

Kočkodany Dianiny zde chovají od roku 1975. Během této doby se v moravskoslezské metropoli narodilo 58 mláďat, z nichž 48 bylo úspěšně odchováno.

Ve všech 48 případech se jednalo o přirozené odchovy matkami mláďat. V zoo pobývají tyto vzácné západoafrické opice na několika místech. Nejpočetnější skupina, která momentálně čítá 16 členů, žije v Pavilonu evoluce:

Zdroj: Youtube

"Dominantní samice (19) v této skupině je velmi úspěšná matka. Za svůj život porodila celkem 11x, přičemž devět mláďat také úspěšně odchovala," doplňuje Nováková.

ROZMNOŽENÍ

Potomci, kteří už dosáhli pohlavní dospělosti, se také rozmnožují a dál předávají své geny. Někteří z nich v Zoo Ostrava, jiní na dalších místech v Evropě.

"Dvě nejstarší dcery (narozené v letech 2007 a 2008) žijí ve skupině s matkou a obě se úspěšně rozmnožují. Starší dcera porodila osm mláďat, šest z nich odchovala, mladší dcera porodila šest mláďat, z nichž čtyři odchovala. Další dvě dcery (narozené v letech 2013 a 2014) byly odvezeny do partnerské Zoo Liberec, kde již také odchovávají svá mláďata. Jeden syn (narozený v roce 2009) předává své geny v Zoo Moskva. Jeden její vnuk (narozený v roce 2014) měl být odvezen do Zoo Salzburg, kvůli koronavirové pandemii ale transport zatím odložil," popsala mluvčí.

Poslední mládě, které dominantní samice porodila, přišlo na svět 22. března 2020. U samice se ale nějaký čas před porodem zhoršil zdravotní stav a musel být proveden císařský řez. Mládě (sameček) krátce po porodu uhynulo. Samice se po zákroku zotavuje a nyní už je v pořádku ve skupině. V nejbližších týdnech by měla rodit její nejstarší dcera.

PAVILON PRIMÁTŮ

Druhá skupina kočkodanů Dianiných o šesti členech obývá pavilon primátů, pár s mládětem je pak chován v zázemí. Zoo Ostrava tak chová největší počet těchto opic v lidské péči na světě.

„Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že úspěšný chov spočívá hlavně v respektování a dodržování sociálního složení skupiny tak, abychom napodobili přirozený průběh jako v přírodě. To také znamená, že chovatelé minimálně zasahují do fungování skupiny, a to včetně odchovů mláďat (pokud nehrozí nějaký vážný zdravotní problém). U kočkodanů to např. také znamená, že v chovných skupinách zůstávají samice se svými dcerami a pohlavně dospělí samci ze skupin odcházejí. V případě většího množství dcer se skupina rozštěpí, nikdy ale neodchází jediná samice, nýbrž odejdou sestry, tety apod.,“ vysvětluje chovatelka primátů Jana Kanichová.

Pro fungování mezinárodních záchranných programů jsou přirozeně fungující chovné skupiny zcela zásadní. Jen tak lze udržet populaci zvířat v lidské péči v dobré kondici a geneticky variabilní. Pro mnohé druhy, které patří v přírodě k ohroženým, je chov v lidské péči často poslední možností, jak je uchovat pro příští generace.

K TÉMATU 

Kočkodan Dianin (Cercopithecus diana) obývá deštné lesy západní Afriky, kde obývá horní stromové patro. Žije ve skupinách tvořených 1 samcem a 7-8 samicemi hájících si své teritorium. Jeho populace je silně ohrožena lovem pro maso, ale hlavně rapidním úbytkem původních lesních porostů, které jsou přeměňovány na zemědělskou půdu a pastviny, případně ustupují těžbě surovin. V přírodě není tento druh dostatečně prozkoumán, neboť v některých oblastech jeho výskytu často probíhají válečné konflikty. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je veden jako zranitelný  (Vulnerable) a je zařazen do Evropského ex situ programu (EEP).