Chtěla klidné místo k životu. Proto bydlí v brněnských Chrlicích. Teď má Leontýně Langové nedaleko domu vyrůst biodegradační plocha určená k dekontaminaci nebezpečných odpadů. „Naprosto nechápu, proč má být takové místo tam, kde žijí lidé. Užitek z takového projektu budeme mít nulový. Teď už si kvůli obavám z kontaminace nikdo nic nevysadí ani na zahrádce,“ povzdechla si Langová.

S nadějí na zrušení rozhodnutí proto Brňanka ve středu společně s dalšími upínala pozornost k mimořádnému zasedání chrlického zastupitelstva.

Spor o skládku

Rozhodnutí o výstavbě biodegradační plochy vyvolalo v Chrlicích velkou vlnu nevole.

Podle budoucích provozovatelů nebude mít skládka na životy místních ani okolní krajinu žádný vliv.

Mezi lidmi panují obavy o zdraví, životní prostředí nebo výsadbu na zahrádkách.

Představitelé městské části se lidem snažili výstavbu plochy pro odpady znečištěné ropnými látkami přiblížit, nakonec však rozhodnutí prozatím zrušili. „Biodegradace podle mě popírá základní odpadový princip, jedná se spíš o způsob recyklace. Lidé si myslí, že chceme postavit klasickou skládku odpadu, ale není to pravda,“ poznamenal chrlický starosta Lukáš Fila.

Provozovatelem plochy má být brněnská firma Demont Servis. Po dekontaminaci chce výsledný odpad využít například k zásypům nebo jako náhradní materiál pod silnice. „Pokud chce provozovatel použít odpad i v dalších činnostech, musí dbát na jeho kvalitu už při uskladnění na biodegradační ploše. Posuzování jejího vlivu na životní prostředí skončilo závěrem, že plánovaná stavba nebude mít na okolní krajinu žádný vliv,“ řekl jednatel společnosti Luděk Olšan.

Toxické látky z ropy, benzínu nebo ředidel však podle vodohospodáře Tomáše Rotha mohou způsobit průnik škodlivin do podzemních vod. „Z globálního hlediska je jakékoli znečištění nepřípustné, může to téct i do dalších katastrů. Spodní stavba není proti potenciálním průnikům toxických látek odizolovaná,“ řekl Roth, který v kauze vystupuje také jako konzultant odpůrců.

TEREZIE SEKÁČOVÁ
PETRA ŠEBKOVÁ
OLDŘICH HALUZA