Sál zastupitelstva Krajského úřadu hostil Valnou hromadu Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, jejíž průběh tradičně řídil Miloš Židík.

Na úvod přítomní blahopřáli k životnímu jubileu 60 let Lubomíru Douděrovi, sekretáři OFS HK, který převzal ocenění od FAČR i KFS.

Předseda VV KFS Václav Andrejs zhodnotil činnost výkonného výboru a jeho komisí za období od roku 2017 s výhledem do roku 2021. Postupně se zabýval sportovně-technickou, grantovou a ekonomickou oblastí.

Významné jsou spolupráce s Nadačním fondem, podpora partnerů KFS, výrazné podpory se trenérům mládeže v KFS a všech OFS kraje dostává od Krajského úřadu KH kraje. Nárůst oproti roku 2017 byl zaznamenán v rámci programu „Můj klub“. Důležitá je propagace KFS v médiích: např. Deník, Gól, webové stránky, ve vínku KFS je již16. ročník vydávání týdeníku časopisu Fotbal v kraji, což je ojedinělý projekt v ČR.

Rezerva je v propagaci dorostenecké a žákovské kopané, která v řadě oddílů bojuje o přežití. Dalším rodinným stříbrem je Galavečer KFS, jehož 9. ročník se počátkem roku konal v Rychnově a jubilejní 10. v Hradci. KFS se potýká s poklesem počtu rozhodčích, tak jsou pořádány nábory a semináře, k čemuž pomocnou ruku podal KÚ KH kraje. Nejen pro jaro 2019 chce KFS udržet klíčové projekty. Důležitou novinkou je zavedení okresních Grassroots trenérů mládeže, na které je možno se obracet. Třešničkou na dortu je účinkování výběru KFS v Regions Cupu, když bude letos reprezentovat ČR ve finále ME v Bavorsku.

Místopředseda VV KFS Vladan Haleš přednesl zprávu o hospodaření za období 2017-18. Miroslav Hofmann, předseda Nadačního fondu, připomněl, že i letos bude vypsána směrnice FPAM, a tak bude možno podávat žádosti o dotaci na pořádání mládežnických turnajů.

Po skončení VH následoval aktiv sekretářů a zástupců klubů. Dominantní byl výstup z jednání pracovní skupiny dalšího rozvoje kategorie dorostu, což přednesl Vladimír Blažej. Dále sekretář KFS Ladislav Brož seznámil přítomné s přípravou jarní části soutěží.

Lubomír Douděra