Přítomni zde byli mimo jiné trenérská legenda Ladislav Škorpil, sekretář Královéhradeckého KFS Ladislav Brož, za partnery OFS Hradec Evžen Čejka a Ladislav Effenberk, předseda OFS Hradec Martin Zbořil, místopředseda OFS Hradec Vladan Haleš, členové Výkonného výboru OFS Hradec Marcel Tuček, Lukáš Vojtěch a další hosté.

Slavnostní setkání zahájil a moderoval Bohumil Lemfeld, za výkonný výbor OFS Hradec Králové přivítal všechny účastníky předseda Martin Zbořil, který oceněným poděkoval za odvedenou práci pro fotbal v rámci OFS Hradec Králové. Díků se dostalo také manželkám a rodinám za podporu i toleranci, protože bez toho by fotbal nebylo možné dělat.

Následoval slavnostní přípitek a kulturní program, kde vystoupila operní pěvkyně Ema Hubáčková. V průběhu celé akce tak byli přítomní doslova pohlceni nádherným hudebním vystoupením, což orámovalo slavnostní předávání pamětních plaket a knihy Chile 1962 – Světové stříbro s leskem zlata.

V rámci 16. ročníku této akce bylo za rok 2022 oceněno těchto sedm dlouholetých fotbalových srdcařů: Antonín Branský (FK Chlumec n. C.), František Kocián (SK Smiřice), Miroslav Kružík (FC Hradec Králové), Jiří Maška (SKP ČR Hradec Králové), Roman Prokopec (Hradec Králové), Karel Přibyl (Hradec Králové), Josef Školník (TJ Sokol Lovčice).

Charakteristiky oceněných

ANTONÍN BRANSKÝ (nar. 6. 10. 1943): Patří mezi obětavé a dlouholeté funkcionáře v FK Chlumec nad Cidlinou. Je v řadách těch, kteří zůstávají věrni jednomu klubu a pomáhají tam, kde je to třeba. Za své dlouholeté působení vystřídal v klubu funkce trenérské, funkcionářské a byl i předsedou FK. V příštím roce oslaví kulaté 80. narozeniny, stále je však činný, ať již jako vedoucí B týmu či pořadatel. Fotbal je jeho celoživotní láskou, zejména pro FK Chlumec nad Cidlinou.

FRANTIŠEK KOCIÁN (nar. 12. 10. 1949): Je dlouholetým obětavým fotbalovým činovníkem SK Smiřice. V roce 1974 se přistěhoval do Smiřic, kde začal pracovat u Velkovýkrmen Smiřice. A již v následujícím roce se zapojil do trenérské práce a pod vedením pana učitele Černého začal trénovat žáky, kde mu hráli oba jeho synové. U žáků pracoval tři roky. Po roční pauze se opět začal věnovat trenérské práci a spolu s panem Votrubcem začal trénovat dorost. Po skončení trenérské činnosti se stal členem výboru, tehdy ještě klub hrál pod hlavičkou Velkovýkrmny Smiřice. Nikdy neodmítl pomoc při brigádách na stadionu nebo také odvozu hráčů na utkání svým vlastním autem. Ještě i v dnešní době se příležitostně zapojuje do práce na stadionu, dnes již pod názvem SK Smiřice.

MIROSLAV KRUŽÍK (nar. 24. 7. 1944): Spojil s fotbalem téměř 40 let svého dosavadního života. První polovinu z nich jako hráč na Pardubicku v kategoriích žáků, dorostenců i mužů a tu druhou jako funkcionář a trenér v TJ Sokol Malšovice a FC Hradec Králové. Do Hradce Králové se přestěhoval v roce 1977 a od roku 1979 začal pracovat v TJ Sokol Malšovice ve funkcích člena a předsedy oddílu kopané i TJ. Současně zde začal působit jako trenér mládeže. I přes náročné povolání ve funkci ředitele významného strojírenského podniku v Holicích si postupně začal doplňovat i potřebné fotbalové vzdělání, které završil získáním A licence, což v té době rozhodně nemělo mnoho trenérů na této úrovni. V Malšovicích jako trenér postupně přešel od přípravky přes žáky a dorost až do kategorie mužů. Činnost v Sokole ukončil v roce 1988. K trénování se vrátil od roku 2011 jako trenér Fotbalové školičky FC Hradec Králové, kde působil více jak 10 sezon ve skupině Rarášků. Tuto záslužnou práci s předškoláky ve věku 3 až 4 roky ukončil letos před záříjovým zahájením 15. ročníku FŠ FC Hradec při ZŠ M. Horákové ve věku 78 let.

JIŘÍ MAŠKA (nar. 23. 4. 1952): Fotbalovou kariéru začal v 16 letech v dorostu v Libčanech, potom se posunul do mužů, kde hrál až do vojny. V rámci vojenské základní služby nastupoval za Rudou Hvězdu Hradec Králové, kde působil i několik let po vojně. Následoval návrat zpět do Libčan. Mylně si myslel, že kariéru zakončí v Sokole Stěžery, kde hrál soutěž i po čtyřicítce. Další fotbalová etapa pro něj začala ve Sportovním klubu Policie ČR, kde se hrála amatérská soutěž SMOK, přejmenováno na Ligu Amatérů a nyní jako Liga veteránů. Když je potřeba, tak i dnes pomůže na hřišti, kde si v obraně ještě svoje odkope. Určitě na něho vzpomíná několik starších útočníků, kterým se přes „tvrďáka“ těžko přecházelo. Dlouhá léta byl velmi aktivním členem výboru SKP, na zahraniční i domácí akce zajišťoval důležité logistické věci a podílel se na organizaci chodu klubu. Když je potřeba, i v současné době přiloží ruku k dílu. V letošním roce oslavil 70. narozeniny.

ROMAN PROKOPEC (nar. 1. 12. 1961): V loňském roce oslavil 60. narozeniny. Patnáct let trénoval mládež v SK Hradec Králové, později FC Hradec Králové, spolu s L. Brožem, A. Čvančarou, P. Švagerkou, M. Frýdou a jinými trenéry. Účastnil se s ročníkem 1998 turnaje kategorie Elite v Helsinkách, poté v Aalborgu (Dánsko) a mnoha dalších. Má významný podíl na založení a pořádání tří ročníků ČEZ Cupu (pro U12 a U14) s účastí týmů z JAR (osobní návštěva velvyslankyně JAR v ČR Mrs. Nomsa Dube v areálu Háječek), UAE, Malty, Slovenska, Německa, Chorvatska, Polska, což byla velmi úspěšná akce. Poté následovalo 5 let trénování mládeže v FC Olympia Hradec. Po skončení na klubové úrovni vede doposud výběry OFS Hradec Králové a Královéhradeckého KFS.

KAREL PŘIBYL (nar. 18. 5. 1935): Výrazně se podílel na obnovení činnosti fotbalového klubu v Červeněvsi v roce 1958, dále byl rovněž iniciátorem založení fotbalových klubů v Myštěvsi v roce 1959 a v Klamoši v roce 1967. Ve všech klubech byl také aktivním hráčem, funkcionářem a především úspěšným trenérem mládežnických oddílů i dospělých. Trenérskou kvalifikaci získal v roce 1969 v Klánovicích. Dlouhodobě pracoval v rámci Okresního fotbalového svazu v Hradci Králové, zpočátku jako člen komise mládeže, později jako člen i místopředseda OFS.

JOSEF ŠKOLNÍK (nar. 4. 8. 1947): Jeho hráčská kariéra je spjata od žáků až po dospělé s jediným klubem TJ Sokol Lovčice. Po skončení aktivní činnosti plynule přešel k trénování žáků a dorostu, následně převzal v 90. letech B tým dospělých. Po dlouhou dobu byl členem výboru TJ Sokol Lovčice. Ještě nyní, když je potřeba, tak se podílí na přípravách kulturních a jiných brigádních akcí. Je skalním fanouškem a hlavně srdcařem fotbalového oddílu TJ Sokol Lovčice a nenechá si ujít žádné fotbalové utkání na domácím hřišti. Dokáže vtipným a nenapodobitelným, někdy i kritickým způsobem, komentovat dění na hřišti. V nynější době ho velice trápí nízký zájem dětí o fotbal a momentálně i situace v dospělém fotbale. Pravidelně se schází se svými vrstevníky na pivu v krásné hospůdce na hřišti v Lovčicích. Tam vždy udělá analýzu jak lovčického fotbalu, tak i ligy, obzvláště jeho milované Slavie, které od mládí fandí.

Lubomír Douděra