Tentokrát absolvovalo dvoudenní kurs dvaadvacet frekventantů, z toho šest žen. Mezi lektory a organizátory byli mimo jiné Jiří Skála, Daniel Franc, Jiří Tůma, Jan Míl, Mirza Rahimič, Pavel Koblása, po oba dny byl přítomen rovněž předseda OFS Hradec Martin Zbořil.

Velký dík organizátorů patří Základní škole Sever v Hradci Králové, kde pořadatelé akce našli velmi kvalitní zázemí, jmenovitě řediteli Milanu Kučerovi a jeho spolupracovníkům.

Účastníci trenérského kurzu v teoretické části mohli využít moderně vybavenou učebnu a pro praktickou část měli k dispozici tělocvičnu. Dle došlých ohlasů se kurz vydařil. Souběžně se školením proběhlo i doškolení 42 trenérů licence C, které se z epidemiologických důvodů konalo on-line.

Noví trenéři licence C: Libor Adamus, Lenka Bošková, Luboš Brambora, Lucie Čičaiová, Lukáš Doležal, Petr Doubek, Marek Hála, Patrik Chlumecký, Michaela Kácovská, Anna Karabinošová, Barbora Kocábková, Jiří Matějček, Martin Midloch, Tomáš Obzina, Matyáš Petřík, Tomáš Plíštil, Jiří Řezáč, Natálie Šafaříková, Tomáš Štefan, Petr Ulík, Tomáš Vojtěch, Jan Vysoký.