Ve fotbalovém klubu z Kosiček působil dlouhodobě jako hráč, trenér, správce hřiště i funkcionář. Vychoval mnoho hráčů pro svůj milovaný oddíl a dodnes je čestným členem Spartaku.

Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na fotbalových trávnících i mimo ně. K řadě gratulantů z řad rodiny, přátel a kamarádů se připojují také TJ Spartak Kosičky, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové i naše sportovní redakce.