V rámci OFS Hradec působil jako sudí. Často byl k vidění na fotbalových zápasech nejen v Libčanech či ve Lhotě pod Libčany, ale i v okolních obcích, kam dojížděl na svém oblíbeném motokole.

Bude nám všem na zeleném trávníku i mimo něj chybět. Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina Pacltova. Poslední rozloučení se koná v úterý 29. října od 10 hodin ve smuteční síni v Hradci Králové-Kuklenách. Čest jeho památce!

Horňák cup 2018
Horňák Cup: Přihlaste se na halový fotbal

Lubomír Douděra