Je dlouholetým členem STK OFS Hradec, kde zároveň působí ve funkci delegáta. Do dalších let mu zejména zdraví, štěstí, spokojenost a radost na fotbalových hřištích i mimo ně přejí OFS Hradec i naše sportovní redakce.   (ld)