Tradiční akce se zúčastnili členové Komise rozhodčích a delegátů OFS HK Pavel Orel, Vilém Novák, Evžen Zvolánek, Dušan Krucký, Lukáš Vojtěch, přítomni zde byli rovněž předseda OFS Martin Zbořil a místopředseda OFS Vladan Haleš. Za komisi rozhodčích OFS Rychnov, se kterou na podzim probíhá výměna rozhodčích, vystoupil předseda Miroslav Martínek.

Sudí byli seznámeni s požadavky na jejich působení nejen na hřišti, ale i v průběhu procesu po a před utkáním, jednotnosti přístupu k posuzování přestupků, správného vyplňování zápisu a dalšími aktuálními pokyny. Rozhodčím byly také vysvětleny aktuální změny pravidel platné od 1. 7. 2018.

V další části Pavel Orel prezentoval videoukázky z utkání s rozborem předvedených situací. Samozřejmě nechyběly testy z pravidel a soutěžního řádu.

Lubomír Douděra