Jak se vám vyhlášení líbilo?
V důstojném prostředí proběhlo ocenění funkcionářů, vždy po třech z každého kraje. Z KFS byli společně se mnou oceněni Vlastimil Hradecký a Bohuslav Fanta. Významu akce odpovídala účast místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala a generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky. Bylo to zajímavé a neformální setkání dlouholetých fotbalistů a funkcionářů ze všech koutů ČR.

Přibližte průběh této akce.
Všem oceněným blahopřáli Zdeněk Zlámal a Rudolf Řepka, následně proběhlo fotografování. Několikrát bylo oceňování přerušeno hudební produkcí pražské skupiny hudebníků, kteří hráli hity Beatles. Na závěr byli oceněni hlavní velkou plaketou Dr. Václava Jíry bývalý ligový hráč Karel Kroupa, dlouholetý svazový funkcionář ženského fotbalu Otto Beichel a lékař reprezentace Petr Krejčí.

Komu byste chtěl poděkovat?
Samozřejmě členům VV OFS Hradec a předsedovi Martinu Zbořilovi za prvotní nominaci. Dále pak VV KFS a jeho předsedovi Václavu Andrejsovi za schválení do konečného návrhu. Lze to brát jako druh ocenění za dlouholetou funkcionářskou činnost na úrovni kraje i okresu. V neposlední řadě patří dík manželce, která mi vycházela vstříc.

Jaké máte přání do budoucna?
Už jich moc není. Pokud to zdraví dovolí, chtěl bych pokračovat v činnosti člena STK OFS Hradec a zažít jakousi obrodu mládežnického fotbalu jak na úrovni okresu, tak také kraje.

Lubomír Douděra