Co na tyto změny říká Ladislav Brož, sekretář Krajského fotbalového svazu Královéhradecka?

Ladislav Brož.V čem bude nový systém výhodnější pro členy Fotbalové asociace České republiky?
Systém by měl být daleko jednodušší, odpadne dojíždění na registrační místo, zjednoduší se psaní zápisů o utkání, odpadne vyplácení rozhodčích a delegátů bezprostředně po skončení utkání. Výsledky se budou objevovat bezprostředně po skončení utkání, i když toto již máme díky webu khfotbal.cz zavedeno. Za veškeré úkony (registrace nových členů, přestupy, hostování, střídavé starty, startovné, poplatky za projednání v komisích STK a DK, atd.) bude klubům posílána takzvaná sběrná faktura, kterou bude vystavovat FAČR. Faktura bude vystavována vždy za minulý měsíc.

Je tedy konec s frontami na sekretariátu v závěru přestupního období?
Fronty a veškerý osobní kontakt úplně odpadne. Kluby si budou moci dělat přestupy, hostování a střídavé starty on-line, tedy prakticky z obýváku.

Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR:
„Účelem tohoto zásahu do léty zaběhnutých kolejí je zejména naše snaha o zkvalitnění poskytování služeb členům FAČR, urychlení jednotlivých procesů v rámci pohybu hráčů mezi kluby a v neposlední řadě též minimalizace znaků byrokracie, pro kterou, alespoň podle našeho soudu, není ve fotbalovém prostředí čas ani prostor."

Kdo z klubů bude mít možnost systém ovládat?
Každý klub bude muset mít svého administrátora či administrátory plus podadministrátory, kteří budou mít přístup do systému. Budou se v něm moci pohybovat a vykonávat úkony, které jim budou přiděleny. Hlavní administrátor bude moci vstupovat do všech oblastí, provádět registraci členů, hráčů, přestupy, hostování, střídavé starty a další. Podadministrátoři budou oprávněni pracovat pouze v přidělené oblasti, budou moci například psát Zápisy o utkání.

Jak se změní vaše práce sekretáře krajského svazu?
V současné době se krajští sekretáři účastní různých porad a školení. První pololetí 2015 bude určitě hektické, protože ještě stále pojedou registrační průkazy ve stávající podobě a současně bude probíhat příprava na nový systém (od následující sezony 2015/16). Nudit se určitě nebudu. Od dubna 2015 by navíc mělo začít probíhat školení na práci v inovovaném Visual system fotbal.

Další informace o Fotbalové revoluci najdete na www.fotbal.cz.   (kfs)