„To, co deklarovalo zastupitelstvo, by mělo znamenat tři měsíce zpoždění. Tomu chci věřit. Katastrofa by byla, kdyby se to náhodou nestalo. Vždyť bychom se vrátilio pět šest let zpátky,“ řekl výkonný ředitel klubu Jiří Sabou.

Mělo by to tak být, koalice se písemně dohodla, že konkurz vypíše na konci února. Ten již vyhlášený (na konci svého vládnutí ho vypsalo minulé vedení města) byl totiž zrušen v posledních listopadových dnech.

„Jsem pevně přesvědčený o tom, že koalice chce postavit nový stadion. Bez ohledu na to, jak se k tomu třeba někteří její členové v minulosti vyjadřovali,“ prohlásil Jiří Bláha, náměstek primátora pro investice, jenž má i tento projekt ve své moci.