V polovině února končí funkční období stávajícího vedení OFS Hradec. Ve čtvrtek 14. února zvolí delegáti z řad oddílů na valné hromadě nové vedení pro další čtyřleté období. Uplynulé roky zhodnotil Martin Zbořil, stávající předseda OFS.

Můžete se ohlédnout za uplynulými třemi roky? Proč vám bylo funkční období zkráceno?
Na valné hromadě před třemi lety jsem informoval o tom, na co všechno se v případě zvolení mého týmu zaměřit. S čistým svědomím mohu konstatovat, že převážná část plánů se podařila splnit. A co se týká zkrácení funkčního období? Nové schválené stanovy FAČR hovoří o tom, že v roce 2013 se sjednotí všechny volební valné hromady. Do poloviny února musejí proběhnout valné hromady OFS, v březnu valné hromady KFS a v červnu bude valná hromada FAČR.

OFS pod vaším vedením dost změnil svou tvář. Co se povedlo?
Bylo toho několik. V prvé řadě se povedlo to, že OFS navázal spolupráci s některými partnery. S radostí můžeme konstatovat, že všechny soutěže řízené OFS Hradec nesou název některého z partnerů. Máme několik dalších partnerů, po nichž není pojmenovaná soutěž, ale spolupracují s námi například formou materiálního vybavení pro oddíly, nákupem cen na různé akce a podobně. Touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Další akce, která se povedla, je Den partnerů OFS. Letos jsme měli třetí ročník, tato akce je vždy spojena s charitou. Pořádáme při ní fotbalový a bowlingový turnaj a hlavně dražbu sportovních věcí. Výtěžek jsme vždy věnovali dětskému oddělení fakultní nemocnice. Letos jsme vybrali fantastickou částku 93 670 korun. Ta byla poukázána na konto Dětské onkologie Fakultní nemocnice Hradec. Za tři ročníky bylo vybráno 132 tisíc korun. Za zmínku stojí i to, že se nám pro oddíly podařilo sehnat zajímavé finanční částky, které byly použity na nákup sportovního vybavení či na úhradu nákladů. Dále se nám podařilo více prezentovat okresní fotbal v médiích. Každý čtvrtek má OFS stranu v Hradeckém deníku. Za pozitivní považuji i to, že členové VV a komisí OFS Hradec během sezony navštěvují mistrovská utkání, takže máme přehled o fungování oddílů i o průběhů mistrovských duelů.

Kde tlačila bota? Máte vůči oddílům dluhy?
Určitě jsou věci, které bychom mohli dělat lépe, neboť představy klubů jsou někdy jiné. Asi největší problém vidím v informovanosti oddílů o podmínkách různých dotací, které jsme dostávali prostřednictvím FAČR. Na naši obhajobu musím sdělit, že z FAČR jsme dostávali rozdílné informace o podmínkách čerpání dotací a do klubů jsme to pustili hned, jak jsme měli oficiální informace. Celkovou výši dotací na oddíly jsme ještě navýšili z vlastních zdrojů. Mám určitou představu, jak oddílům ještě více pomoci hlavně v oblasti práce s mládeží. Chtěli bychom více podporovat oddíly, kde dobře pracují s mládeží. Co se dá ještě zlepšovat, je větší zapojení oddílů do vzájemné spolupráce s VV OFS. Zde máme nové projekty jako je například soutěž o nejlepší fotbalovou hospodu, nejlepší webové stránky či nejlepší fotku z fotbalového prostředí v okrese.

V průběhu funkčního období došlo jak ve vedení VV, tak i v jednotlivých komisích ke změnám. Můžete krátce zhodnotit práci a vývoj v komisích?
Co se týká VV, tak ke změně došlo hned po půl roce, kdy na vlastní žádost odstoupil Jiří Krenčík. Vzhledem k tomu, že současně vykonával funkci předsedy disciplinární komise, tak jsme museli jmenovat jeho nástupce, kterým se stal Miroslav Přibyl. Další personální změny ve VV neproběhly.

Jak se vyvíjela práce disciplinární komise?
Jsem rád, že Mirek Přibyl se rychle zapracoval a vybral si tým lidí, který vytvořil partu. Několikrát museli řešit složité případy, neboť podkladem pro jednání je zápis o utkání a ten nebyl mnohdy vyplněn a popsán tak, jak by měl být. Na řádný chod této komise neměly vliv ani další personální změny v roce 2012.

STK po určité době začal řídit Marcel Tuček, Jiří Pavlíček dále působil ve vedení svazu. Co bylo příčinou změny a splnila svůj cíl?
Příčinou byla úspěšná kandidatura Jirky Pavlíčka do VV ČSTV. Vzhledem k tomu, že by časově nezvládl vykonávat obě funkce, rozhodl se na postu předsedy STK skončit, ale zůstal členem VV OFS. Nový předseda Marcel Tuček navázal na činnost Jirky Pavlíčka  a úspěšně pokračoval v řízení komise, za což mu děkuji.

I v komisi rozhodčích došlo ke změně. Zbyněk Novotný přestal přímo řídit komisi, předsedou byl jmenován Leoš Slavíček a stejně jako u STK, tak i zde Zbyněk Novotný působil jako gestor. Fungovala spolupráce s touto komisí?
Důvodem změny bylo povýšení Zbyňka Novotného do KR KFS. Podle mě nový předseda Leoš Slavíček plynule navázal na práci Zbyňka. Důležité je, že Leoš je mezi rozhodčími OFS respektován. Spolupráce v komisi rozhodčích, tak i s VV fungovala. Výkonný výbor byl průběžně informován o případech, které KR řešila. V některých případech jsem se jednání zúčastnil já nebo další člen VV. Tato komise vypracovala projekt, který VV po menších úpravách schválil. Zástupci klubů s ním budou seznámeni před začátkem jara.

V komisi mládeže po čase opustil post předsedy Martin Novotný a z pozice člena VV dozoroval její vedení Janem Vrabcem. Jak hodnotíte práci na mládežnickém poli?
Vzhledem k tomu, že v minulém období jsem byl předsedou KM a TMK, tak mám k této komisi blízko. Tato komise za celé své funkční období veškeré své akce zvládla, všechny měly vysokou úroveň. Za zmínku stojí kemp mládeže, halové okresní přebory elévů a žáků, školení a doškolení trenérů licence C. Pozitivně musím hodnotit i práci této komise v oblasti výběrů OFS U-10 až U-13. S čím jsem byl méně nespokojený, byla docházka některých členů na jednání KM OFS.

Poslední tři roky byly z hlediska vývoje OFS výjimečné. Můžete přiblížit nucené změny?
V návaznosti na nové schválené stanovy získal OFS právní subjektivitu. Sice jsme se na tuto změnu připravovali, ale vše nebylo jednoduché, jak jsme očekávali. Museli jsme zajistit řadu nových věcí a jsem rád, že jsme vše zvládli. Nejdříve jsme museli zajistit prostory sídla OFS. Jsem rád, že jsme se dohodli s OO ČSTV na podmínkách spolupráce. V návaznosti na to jsme museli zajistit chod sekretariátu a najít zdroje na financování odměny pro sekretáře OFS Lubomíra Douděru, neboť ČSTV s ním ukončil pracovní poměr. Hlavní úkol nás teprve čekal a to zajištění financí na řádný chod fungování OFS, jeho soutěží a pro oddíly hrající soutěže OFS. Nemohli jsme se spoléhat na dotace, neboť ty byly čím dál nižší a nebyla jistota zlepšení. Proto jsme se snažili navázat spolupráci s vybranými partnery, což se zatím daří.

Máte za sebou zkrácené funkční období. Máte chuť pokračovat v rozdělané práci a navázat na trend minulosti?
Po zvážení všech okolností přiznávám, že chuť pokračovat rozhodně mám. Spousta věcí se nám podařila zrealizovat, něco máme rozjednané a další novinky jsou ve stádiu příprav. Moji kandidaturu na předsedu OFS na další čtyři roky jsem si podmínil tím, že poskládám VV z pracovitých lidí s láskou k fotbalu. Kdo mě zná z fotbalového prostředí, musí potvrdit, že jsem náročný co se týká plnění povinností. Mohu s radostí konstatovat, že takový tým se mi podařil poskládat. O kandidátech do VV, kteří se rozhodli společně se mnou kandidovat, bych chtěl informovat prostřednictvím Deníku příští týden.

Chcete široké fotbalové veřejnosti ještě něco sdělit?
Touto cestou bych chtěl jménem VV OFS všem oddílům poděkovat za spolupráci. Mohu zodpovědně říct, že za tři předchozí roky VV odvedl spoustu poctivé práce. Věřím, že zástupci klubů poznali, že jsme se k nim snažili více přiblížit. Všem oddílům přeji, aby jim jaro vyšlo podle představ.   (hal)