INFORMACE OFS

Doškolení trenérů licence C: Platnost průkazů trenéra licence C se prodlužuje do 31. 12. 2007 (místo do 30. 6. 2007) a poté nebude prolongována. Po 1. 1. 2008 tedy trenéři, kteří nebudou mít obnovenu licenci „C“ z roku 2004, pozbývají platnost třídy. V souladu s licenčním řádem ČMFS upozorňujeme trenéry této licence, kteří ji získali v roce 2004 a mají zájem o prodloužení platnosti, na povinnost absolvování doškolení v rámci OFS. Doškolení bude 1. 12. 2007 od 8 do 12 hodin v ZŠ M. Horákové. Z důvodu zjištění aktuálního počtu trenérů, kterých se toto doškolení týká, žádáme příslušné oddíly, aby nejpozději do 31. 10. 07 nahlásily na OFS L. Douděrovi jména a příjmení trenérů vč. adresy, kteří se tohoto doškolení zúčastní. Cena doškolení včetně oběda činí 300 Kč (podmiňuje platnou přihlášku).

Školení trenérů licence C: Akce se koná 1. a 2. 12. v ZŠ M. Horákové, zájemci se mohou hlásit písemně na OFS Hradec do konce října 2007, cena školení činí 900 Kč (podmiňuje platnou přihlášku).

Upozornění pro rozhodčí: KR upozorňuje rozhodčí na povinnost uvádět v zápise o utkání u AR laika celé rodné číslo bez výjimek, dále platí povinnost uvést do zápisu prohlášení hráče, který hraje s ortézou s výztuží, a toto nechat hráčem podepsat.
STK OFS: 8. schůze 21. 9. od 15 hodin.

VV OFS: Následující schůze jsou 24. 9., 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2007.
KR OFS: Násl. schůze je 2. 10. od 16 hod.

STK OFS

Změny termínu – OP dospělí: č. A1A0806 Slavia HK – Třebechovice na 23. 9. v 16.30 hodin (dohoda), Třebechovice uhradí manipulační poplatek 100 Kč (splatno do 27. 9. 07). OP dorost: č. C1A1503 Malšovice – Hlušice na 19. 9. v 16 hodin (dohoda), Hlušice uhradí poplatek 100 Kč (splatno do 27. 9. 07). OP st. žáci: č. E1A1005 Probluz – Lužec na 6. 10. ve 13 hodin (hosté vyrozuměni dop. dopisem dne 14. 9. 07), Probluz uhradila poplatek 14. 9.

Pokuta: STK udělila mužstvu ml. žáků Jaroměře B pokutu 200 Kč (splatno do 27. 9. 07) za neposkytnutí občerstvení rozhodčímu utkání č. F1A0605,.
Poplatky: STK nevyhověla žádosti Dobřenic a nařídila oddílům Sokol Dobřenice a TJ Dolany do 20. 9. 07 doložit na OFS doklad o úhradě 5000 Kč. V případě nepředložení dokladu v daném termínu předá STK případ k vyřešení DK OFS.

Kontumace – OS st. žáci: STK zkontumovala výsledek mistr. utkání č. E2A0602 Lhota p. L. – Ohnišťany (nedostavení hostů) 3:0 pro Lhotu p. L., dále Ohnišťany uhradí 500 Kč ve prospěch Lhoty a 400 Kč ve prospěch OFS (oba doklady o úhradě předloží do 27. 9. 07 na OFS).
Závazné pozvání: STK, na základě zápisů o utkání č. F1A0208 a č. E2A0104, závazně zve rozhodčího Václava Kuklu na jednání komise 27. 9. v 15.30 hodin.

Došlé soupisky – OP ml. přípravka: STK nařídila mužstvům FC Hradec a Třebše předložit do 21. 9. 07 seznamy mužstev B a C ml. přípravek. Jména hráčů v těchto seznamech budou dle abecedního pořádku.

 

Upozornění: STK upozorňuje mužstvo FK Chlumec n. C. B na povinnost krytých střídaček, které musí pojmout minimálně 12 osob (hř. v Klamoši) – viz Rozpis soutěží OFS HK 2007/08; dále STK upozorňuje na povinnost mít ohrazení kolem hr. plochy ve vzdálenosti min. 2 metry od postranních čar, což též nesplňuje hřiště v Klamoši (viz pravidla fotbalu). Dále STK nařídila mužstvu FK Chlumec B přítomnost 5 odlišených pořadatelů při mistr. utkáních.
STK OFS se seznámila ze zápisy ze schůzí DK OFS z 13. 9., STK a DK KFS z 13. 9. 2007.
OP ml. přípravka: Jaroměř nabídka pořádání turnaje 9. kola 3. 11. od 10 hodin.