Nepodmíněné tresty: Javůrek Ondřej (TJ Sokol Dohalice dorost) – 3 SU od 8. 11. 2007, Dúcký Michal (Spartak Kobylice) – 4 SU od 1. 11. 2007, Kouba Milan (SK Třebechovice) – 1 SU od 8. 11. 2007, Demjanovič Ladislav (SK Převýšov B) – 2 SU od 8. 11. 2007.

Podmíněné tresty: Král Viktor (FC Slavia HK) – 2 SU s odkladem do 30. 6. 2008, Saksl Michal (Sokol Myštěves) – 1 SU s odkladem do 30. 6. 2008, Machek Lukáš (Sokol Třebeš A) – 1 SU s odkladem do 30. 6. 2008, Král Tomáš (Hlušice B) – 2 SU s odkladem do 30. 6. 2008, Semerák Tomáš (masér TJ Sokol Malšovice) – zákaz výkonu funkce nepodmíněně do 31. 12. 2008 a zákaz vstupu na hřiště ve všech funkcích vymezených SŘF + poplatek za projednání 100 Kč (uhrazeno dne 8. 11. 2007) dle DŘ příloha 1 bod 7c

Pozler Jaroslav (trenér Spartak Kobylice) – zákaz výkonu funkce nepodmíněně do 30. 6. 2008 a zákaz vstupu na hřiště ve všech funkcích vymezených SŘF (poplatek Kč 100, uhrazen dne 8. 11. 2007)

Vedoucí mužstva pana René Hanuš zákaz výkonu funkce do 30. 6. 2008 nepodmíněně a zákaz vstupu na hřiště ve všech funkcích vymezených SŘF + poplatek za projednání Kč 100, (splatno do 15. 11. 2007).

Neprojedáno: Podsadlo Zdeněk (Probluz) – odloženo na 15. 11. 2007 pro nesplnění náležitostí. Hráč má do vyřešení případu zastavenou závodní činnost. Neuhrazené pokuty: Čiháček Petr - Kč 50 Kč + 100 Kč za projednání a 100 Kč za včasné neuhrazení (splatnost do 18. 11. 2007). Oddíl Sokol Malšovice: DK OFS udělila oddílu Sokol Malšovice pokutu ve výši Kč 5000, dle DŘ příloha 2 bod 1d (splatno do 22. 11. 2007). Oddíl Sokol Smidary-Červeněves:

Disciplinární komise OFS zahajuje disciplinární řizení s trenérem oddílu Sokol Smidary Červeněves panem Davidem Fiedlerem a závazně ho zve na jednání DK na 15. 11. 2007 v 17 hodin. V případě nedostavení se na DK bude oddílu zastavena závodní činnost.

Příští zasedání DK OFS Hradec Králové se koná ve čtvrtek dne 15. 11. 2007 v 17 hodin.