Nepodmíněné: Brzák Roman (Nové Město ) - 3 SUod 27. 9. 2007, Ziegler Martin (Probluz) – 2 SU od 27. 9. 2007.

Podmíněné: Vlček Zdeněk (Sokol Myštěves) - 1 SU s odkladem do 30. 4. 2008, Mencák Michal (TJ Sokol Lhota pod Libčany) – 2 SU s odkladem do 30. 4. 2008, Svěcený Jiří (SK Starý Bydžov) – 1 SU s odkladem do 30. 4. 2008, Petráček Luboš (Sokol Dobřenice) – 1 SU s odkladem do 30. 4. 2008.

Neuhrazené pokuty: rozhodčí Vondráček Ladislav – 150 + 150 Kč splatno nejpozději do 4. října. V případě neuhrazení bude rozhodčímu Vondráčkovi zastavena činnost do předložení dokladu o úhradě. Příští zasedání se koná 4. 10. 2007 od 17 hodin.