Co od nové sezony očekáváte?
Fotbal je v současné době pod obrovským mediálním tlakem, uvítal bych od nového vedení takové jednoznačné kroky, které by směřovaly k zlepšení celkové atmosféry a měly sílu přesvědčit veřejnost o snaze fotbal zprůhlednit. Nechci hodnotit personální politiku , jak se povedla, to ukáže až čas. Docela se mi líbí nová změna Soutěžního řádu, která umožňuje možný postup do vyšší soutěže pouze prvním čtyřem mužstvům . Je to správná myšlenka, příklad letošního ročníku, kdy do divize postoupilo mužstvo ze 14. místa přeboru jihočeského kraje, je naprosto animózní. Hlavním úhlem pohledu by mělo být vždy sportovní hledisko, je jen škoda, že k změně nedošlo již dříve, problémy s naplněním především divizních soutěží se táhnou již několik let.
Z pohledu krajského jsem v očekávání, jak se osvědčí a budou vnímány všechny změny v soutěžích, především změna herního systému I. B třídy.

Právě v I. B třídě došlo k radikální změně. Přibližte herní systém?
Krajská I. B třída se bude hrát na podzim ve čtyřech regionálních skupinách po osmi týmech i s odvetnými zápasy. Podle výsledků podzimní části první čtyři týmy z každé skupiny postoupí do dvou jarních skupin o postup a týmy na 5. až 8. místech pořadí půjdou do dvou jarních skupin o sestup. Týmy po podzimní části získávají bonifikaci pro jarní část podle svého umístění (3-2-1-0 bodů). Jarní část bude vylosována tak, aby soutěž na konci gradovala a utkávaly se týmy, které byly po podzimu na špici jednotlivých skupin. Jsem rád, že se nám podařilo zajistit silného partnera této soutěže – firmu Eutax Group a můžeme využít finančního bonusu za umístění již na podzim, tak i za konečné umístění jednotlivých týmů. Chtěl bych této možnosti využít a poděkovat firmě Eutax Group  za podporu regionálního fotbalu v našem kraji.

Co vás vedlo k této změně, stejně tak k rozšíření počtu účastníků I. A třídy na šestnáct?
Při tvorbě systému I. B třídy jsme vycházeli ze dvou hledisek: Chtěli jsme zatraktivnit soutěže, zajistit více derbyutkání a tím také přivést více diváků do hledišť. Celkově soutěže oživit změnou tradičního pojetí a také zejména na podzim zlevnit. Druhým hlediskem byl názor oddílů, které měly možnost se k návrhu změn vyjádřit. V otázce změny herního systému u I. B třídy rozdíl nebyl příliš velký a ocenil bych tady vůli oddílů, které změny podpořily a cítí stejně jako my nutnost fotbal zatraktivnit. Fotbal je v zajetí konzervatismu a pokud se nenastartuje potřebná konkurenční dynamika vůči mladým a historií nezatíženým sportům, mohl by mít fotbal s udržením svého výsadního postavení problémy.
U I. A třídy byl podstatným faktorem názor klubů a celkově srovnání herního schématu a termínové listiny s krajským přeborem. Počet 16 týmů je rovněž matematicky vhodnějším modelem i pro různé možné budoucí modifikace. Pro nás je podstatné, že ve výkonném výboru máme osobnosti, jako jsou místopředsedové Pilný a Blažej, kteří ve spolupráci s novým předsedou Sportovně-technické komise Janem Schejbalem jsou schopni iniciovat potřebné změny.

Chystáte ještě další novinky pro fanoušky krajského fotbalu?
Pro letošní ročník jsme připravili ještě další dvě zásadní změny. První je zavedení střídavého junior startu. Chceme umožnit talentovaným hráčům do 23 let start ve vyšší soutěži. Další změnou je v případě nerozhodného výsledku zavedení pokutových kopů a na základě jejich výsledku o přidělení druhého soutěžního bodu. Tato úprava se týká všech mládežnických soutěží, které se hrají na celé hřiště. Pokračovat budeme v projektu Fotbal Live, což jsou přímé přenosy z utkání krajského přeboru mužů. Zde by mělo dojít k výraznému zkvalitnění snímání zápasů. K zajištění větší informovanosti o zápasech vzniká podstatně větší povinnost pro oddíly hlásit podrobnosti utkání, tyto změny byly zapracovány do Rozpisu soutěží a jsou specifické pro každou úroveň soutěží. Pokračovat budeme určitě i v současném modelu Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje a mládežnických pohárových soutěží. V neposlední řadě bych chtěl upozornit na časopis Fotbal v kraji, který bude vycházet již desátým rokem.

Vaše přání do nového ročníku?
Nejsem příznivcem vzletných frází, fotbal na naší úrovni by měl sloužit především jako zábava pro hráče, diváky i celou fotbalovou veřejnost. Je především na nás všech jakou atmosféru si v soutěžích vytvoříme.