Na páteční mimořádné valné hromadě Královéhradeckého krajského fotbalového svazu rezignoval na funkci předsedy Lubomír Sedláček. Řízením svazu byl pověřen první místopředseda Marek Pilný. Výkonný výbor krajského svazu musí do 30. září 2010 svolat volební valnou hromadu, která by zvolila nového předsedu.

„Oficiálně jsem i v televizi vystoupil proti předsedovi Řídící komise pro fotbal v Čechách panu Votíkovi a proti předsedovi západočeského krajského svazu panu Berbrovi. Oni dva se začali vměšovat do řízení královéhradeckého krajského svazu a usilovali o to, abych byl sesazen ze své funkce. Důvodem bylo, že jsem na požádání Ivana Haška kandidoval na funkci předsedy řídící komise. Jejich pravou rukou u nás v kraji byl pan Moník, jenž se svými nohsledy vystupoval proti mně,“ uvedl v pátek Sedláček, který je členem disciplinární komise ČMFS.

„Je mi milejší fungující fotbal na Královéhradecku, a situace na krajském svazu už byla natolik vyhrocená, že jsem nemohl ovlivňovat chod výkonného výboru, protože proti mně se postavilo šest z jeho devíti členů,“ dodal.

Na Sedláčkova slova následně reagoval Pavel Moník, člen výkonného výboru KFS za komoru klubů. „Odstoupivší pan předseda nepodává veřejnosti pravdivé údaje a překrucuje, tak jak bývá jeho dobrým zvykem, fakta. Jediným důvodem výhrad naprosté většiny členů výkonného výboru Královéhradeckého krajského fotbalového svazu k osobě pana Lubomíra Sedláčka je celá řada jeho manažerských pochybení v řízení svazu, a to zejména v ekonomické a hospodářské oblasti. Podrobná analýza těchto skutečností bude výkonným výborem zpracována a předložena nejbližší valné hromadě KH KFS. Nazývat z tohoto důvodu řádně zvolené členy výkonného výboru nohsledy a pasovat se do role jakéhosi mučedníka je přinejmenším zavádějící,“ uvedl v reakci Moník. (jt)