Nepodmíněné tresty: Martin Štayr (Prasek) – 3 SU, Marcel Škrha (Nepolisy) - 3 SU od 30. srpna, Ondřej Semerák (St. Bydžov) - 2 SU, Michael Voltr (Černilov) - 1 SU, Vojtěch Křelina (Třebeš) – 1 SU, Aleš Rieger (Velichovky) – 1 SU, Matěj Gazdík (Dohalice) – 1 SU, Pavel Málek (Kunčice) – 1 SU od 22. srpna + 300 Kč za projednání, Michal Růžička (Chlumec) - 1 SU od 30. srpna.

Předán z KR:
rozhodčí Jiří Hruška - peněžitá pokuta 100 Kč + 200 Kč za projednání za chyby v zápise o utkání, splatnost do 15. září; rozhodčí Tomáš Bouška - peněžitá pokuta 100 Kč + 300 Kč za projednání, vzhledem k neprovedení úhrady trvá zákaz výkonu činnosti, splatnost do 15. září; rozhodčí Rudolf Merbs - peněžitá pokuta 100 Kč + 200 Kč za projednání za chyby v zápise o utkání, splatnost do 15. září (vzhledem k odchodu na OFS Trutnov byl jeho přestupek oznámen na OFS Trutnov, zákaz výkonu činnosti do doby úhrady).

Neprojednáno:
Tomáš Jiránek (Libčany) - neprojednáno, chybí náležitosti, hráč má zastavenou činnost.

DK zahajuje disciplinární řízení
s Pavlem Vohralíkem, trenérem Spartaku Kobylice a žádá ho, aby se dostavil k jednání na DK dne 15. září v 16.15 hodin nebo aby se písemně vyjádřil k podnětu člena VV OFS Hradec Králové.

Příští schůze
Disciplinární komise OFS se koná ve středu 15. září od 16.30 hodin. (jk)