Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky může řídit pouze rozhodčí, který má platnou licenci rozhodčího fotbalu. Základní licencí pro řízení všech utkání v rámci soutěží Okresního fotbalového svazu je licence D.

Osobám mladším osmnácti let se po dovršení věku patnácti let uděluje licence M.

Pokud potřebujete ještě další informace nebo se chcete rovnou stát rozhodčím, neváhejte kontaktovat členy KR OFS Hradec Králové.

Kontakty na OFS Hradec Králové: Habrmanova 192, PS 22, 501 01, Hradec Králové; Leoš Slavíček (předseda KR a KD): MB 777 583 155, e-mail: slavicek.leos@seznam.cz; Lubomír Douděra (sekretář OFS): MB 606 802 072, e-mail: lubomir.doudera@tiscali.cz.   (ld)