Předseda OFS Martin Zbořil provedl v návaznosti na zimní valnou hromadu podrobně zhodnotil činnost za jaro 2013. Svaz pro nadcházející nový ročník 2013/14 připravil tradiční i premiérové doprovodné soutěže: Nejlepší střelci (dospělí a mládež), nejlepší XI. roku OP dospělých či Hospůdka roku.

Patronem nové soutěže hattricků se stal Marek Kulič, brankáře s nejvyšším počtem vychytaných nul ocení Karel Podhajský. Dlouholetou tradici má Hradecký pohár starších žáků Jaroslava Míchala a mladších žáků Ladislava Škorpila. I pro nastávající sezonu se OFS podařilo opět uzavřít smlouvy s partnery, po nichž jsou pojmenovány soutěže a akce.

Součástí aktivu byla prezentace fotografií z akcí, předání pohárů vítězům soutěží za ročník 2012/13 a představení partnerů OFS Hradec.

Poté přišly na řadu zprávy předsedů či zástupců jednotlivých komisí OFS: Miroslav Přibyl (disciplinární komise), Dušan Krucký (komise rozhodčích a delegátů), Martin Zbořil (komise mládeže), Vojtěch Dlabáček (trenérsko-metodická komise), Marcel Tuček (sportovně-technická komise), Vladan Haleš (hospodářská komise) a František Dejnožka (revizní komise).

V dalším průběhu následovalo vyhodnocení soutěžního ročníku 2012/13 s předáním diplomů na prvních až třetích místech všech soutěží dospělých a mládeže, poháry vítězné týmy převzaly tradičně přímo na hřišti. OFS Hradec, v rámci charitativní pomoci oddílům postiženým povodněmi, předal po třech míčích těmto klubům: Ohnišťany, Myštěves, Červeněves, Skřivany, Lovčice a Chlumec.

Vyhlášení nového soutěžního ročníku 2013/14 provedl předseda STK OFS Marcel Tuček, který seznámil přítomné se změnami v rozpise soutěží, brožuru OFS 2013/2014 převzaly kluby přímo na aktivu. V kategorii mužů lze v průběhu utkání nově vystřídat maximálně pět hráčů. Na startu sezony bude rozehrán rovněž Gist pohár OFS dospělých za účasti všech týmů OP a III. třídy, mužstva IV. tříd se ještě mohou do 9. srpna přihlásit.

Vladan Haleš sdělil, že OFS Hradec má od letošního roku nové logo. Ve spolupráci s KFS a FAČR byla zajištěna podpora a pomoc oddílům zasaženým povodní. V nejbližší době budou vydána nová pravidla a soubor předpisů FAČR, které si oddíly převezmou po jejich dodání na OFS. Čtvrtý Den partnerů se uskuteční 14. ledna a OFS Hradec bude pořadatelem Galavečera KFS v lednu 2015.

Jiří Pavlíček (předseda OO ČSTV Hradec Králové, nově Česká unie sportu, člen VV OFS) přiblížil dotační programy MŠMT na rok 2014. Došlo ke změně zákona o loteriích, o čemž budou fotbalové kluby průběžně informovány, 5. listopadu proběhne valná hromada OO ČSTV Hradec Králové, kde mimo jiné dojde ke změně názvu.

Po dvouhodinovém jednání uzavřel aktiv předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil, který poděkoval zástupcům oddílů za účast a popřál radost na zeleném trávníku i mimo něj.   (ld)