Udělené tresty: Kamil Kulhánek (Dohalice) 1 SU NE od 20. srpna, Roman Karabinoš (Sendražice) 1 SU NE od 20. srpna, Pavel Tomeš a Václav Albrecht (oba N. Bydžov C) 1 SU NE od 20. srpna.

Utkání č. A2A0202 Kobylice B – Kratonohy B: Vykázání Rudolf Veverka (Kratonohy B) – zastavena činnost do vyřešení, oddíl Sokol Kratonohy se do příští DK OFS písemně vyjádří k chování trenéra Veverky.

Utkání č. A1A0203 Dohalice – Nepolisy: Vykázání Karel Miškář (Dohalice) – zastavena činnost do vyřešení, oddíl Sokol Dohalice se do příští DK OFS písemně vyjádří k chování trenéra Miškáře.

Projednání utkání č. A1A 0102 Červeněves – Myštěves: DK OFS opětovně žádá Sokol Červeněves o vyjádření k chování hlavního pořadatele Romana Purmy (došlo jen jeho osobní sdělení) po podpisu zápisu o utkání po skončení zápasu. Do vyřešení případu v DK OFS má Roman Purma zastavenou činnost a zároveň DK OFS trvá na jeho osobní účasti na příštím zasedání DK OFS dne 29. srpna v 16.15 hodin.

Projednání utkání č. A2A 0106 Ohnišťany – Kratonohy B: DK OFS posoudila zaslané dvě fotografie a tento případ předala do kompetencí KR OFS (zásilka přeposlána).

Liga amatérů: Martin Strakatý (Předměřice) – odročeno pro nesplnění náležitostí, hráč má zastavenou činnost (trvá úhrada poplatku 100 Kč za projednání v DK a vyjádření hráče). Na příští DK OFS 29. srpna v 16.15 hodin se závazně dostaví vedoucí Předměřic Ladislav Sobolík.

Kontrola úhrad: Roman Lubas (rozhodčí) – má zastavenou činnost do předložení dokladu o zaplacení pokuty 200 korun (zastavení činnosti platí  i v malém fotbalu FAČR).   (mp)