Losovací aktiv STK: pátek 3. 8. 2007 od 16 hodin ve sport. areálu Sokola Malšova Lhota (závazná pozvánka pro všechny oddíly v působnosti OFS Hradec), za každý oddíl se zúčastní 1 zplnomocněný zástupce.
Mistr. soutěže 2007/8: Zahájení mistr. soutěží dospělých a dorostu bude o víkendu 11. - 12. 8., přebory st. a ml. žáků odstartují 3. kolem 18. 8. (posun začátku), přebory st. a ml. přípravek počátkem září. Všem oddílům zasláno rozlosování 10. 7. mailem (dospělí, dorost, st. a ml. žáci), k dispozici ke stažení na webu www.fotbal.cz (kraje a okresy) OFS Hradec Králové (titulní strana - los příslušné soutěže).
Hlášení přátelských utkání k obsazení: Obsazovací úsek komise rozhodčích OFS Hradec upozorňuje, že oddíly hlásí přátelská utkání k obsazení rozhodčími na následující víkend vždy nejpozději do předchozího úterka 14 hodin písemně na OFS. Dle článku 11 Rozpisu OFS jsou oddíly povinny hlásit veškerá přátelská utkání na OFS písemně minimálně 5 dní předem (včasné obsazení rozhodčími), což se týká zejména přípravných utkání hraných v týdnu.


STK OFS: 1. schůze 2. 8. od 15 hodin.
VV OFS: Následující schůze VV OFS: 13. 8., 3. 9., 24. 9., 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2007.
KM OFS: Příští schůze komise mládeže OFS je 16. 8. od 18 hodin (Mikulka).
KR OFS: Členský poplatek rozhodčích 2007 a korunový poplatek za podzim 2006 (týká se všech rozhodčích OFS, KFS a ČMFS, kteří jsou na listině OFS Hradec) - byl splatný do 26. 6. 07 na OFS. Rozhodčí OFS, KFS i ČMFS obratem nahlásí na OFS písemně čerpání dovolené. Následující schůze KR OFS je 7. 8. od 16 hodin na OFS.


Nový sazebník odměn rozhodčích (platný od 1. 7. 07): Dospělí: Okresní přebor HR 300/AR 200 (přát. utkání 100), 3. a 4. třídy: HR 250/AR 150 (přát. utkání 80); dorost: HR 200 (přát. utkání 60); žáci: HR 130 (přát. utkání 50). Oddílům zasláno mailem, kompletní přehled na webu OFS a bude v novém rozpise soutěží.


Nabídka pro rozhodčí: Na termín 7. 9. od 17 hodin se připravuje utkání XI. rozhodčích v Třebši proti DP, zájemci mohou kontaktovat Vlastimila Částku MB 602 294 688 či oznámí zájem na OFS.


Aktiv OP mladší a starší přípravka: pátek 24. 8. v 15.30 hodin na OV ČSTV, Habrmanova 192 (závazné pozvání pro všechny oddíly, které budou hrát v ročníku 2007/8 přebory OFS přípravek). Všechny oddíly přinesou aktuální kontakt na vedoucího týmu (adresa, telefony), u starších přípravek hrací den na domácím hřišti, u mladších přípravek si připraví oddíly volné termíny pro pořádání turnajů.


Vyhlášení kanonýrů za ročník 2006/7: Akce se koná v pátek 31. 8. v 16 hodin na OV ČSTV Hradec, vyhlášeni budou nejlepší střelci všech soutěží všech soutěží ročníku 2006/7 dospělých, dorostu a žáků.


Soutěž pro začínající fotbalisty OFS Hradec připravuje doplňkovou soutěž přípravek 4+1 (chlapci roč. 97 a ml., dívky roč. 95 a ml.). Všechny oddíly byly informovány mailem, bližší informace na svazových webech či OFS Hradec Termín navrácení dotazníku na OFS (obratem).
Turnaje: Pocidlinsko: 11. až 12. 8. se uskuteční 9. ročník Agro cupu ml. žáků a 14. ročník Jiry cupu st. žáků.


Různé: Dovolená sekretáře OFS: středa 1. 8.

(ld)