Hlavní zprávu o činnosti přednesl předseda hradeckého OFS Martin Zbořil, který nejdříve zhodnotil uplynulý rok. Od 1. 7. 2015 byla spuštěna Fotbalová (r)evoluce a je potěšitelné, že všichni tuto záležitost vcelku zvládli.

Od poslední valné hromady nedošlo k žádným personálním změnám ve VV a komisích. OFS pokračuje ve spolupráci s partnery.

K dominantním akcím organizovaným OFS je Den partnerů v předměřické hale. Letos v lednu se v rámci této charitativní akce vybralo pře sto padesát tisíc korun, které putovaly Dětské klinice FN Hradec. Další ročník dne partnerů proběhne 7. 1. 2017.

Svaz však plánuje organizovat i další zajímavé akce. Od 1. 6. 2016 navíc vstoupí v platnost nový přestupní řád.

Lubomír Douděra